Charakterystyka i zmiany w zamkniętych funduszach inwestycyjnych w kontekście optymalizacji podatkowej

  • Mateusz Wutkie Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: podatki, optymalizacja, fundusz inwestycyjny, finanse

Abstrakt

Zamknięty fundusz inwestycyjny jest produktem finansowym posiadającym inne cechy niż fundusz otwarty. Agresywna optymalizacja podatkowa jest możliwa głównie dzięki jego charaktersytycznej strukturze. Nowe regulacje ograniczające optymalizację podatkową zostały wprowadzone w życie wraz z nowelizację ustawy, na mocy której opodatkowano zyski ze spółek zależnych funduszu. Działanie to spowodowało, że ilość zarejestrowanych funduszy inwestycyjnych spadła. Natomiast większość wskaźników dotyczących certyfikatów inwestycyjnych na rynku giełdowym wzrosło względem roku poprzedniego, ponieważ fudnusze te nie były tworzone z myślą o optymalizacji podatkowej.

Bibliografia

E. Pietrzak, M. Markiewicz, Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

J. Fryc, PiS szuka pieniędzy na 500 plus. Może zabić polski rynek kapitałowy i wypędzić inwestorów za granicę, www.businessinsider.pl [dostęp: 10.11.2018].

K. Kosiński, KNF chce wyciąć z rynku FIZ-y, www.pb.pl [dostęp: 15.11.2018].

M. Samcik, Bombą atomową w fundusze inwestycyjne, www.wyborcza.biz [dostęp: 9.11.2018].

P. Kochańska, FIZ-yczna niemożliwość, www.forbes.pl [dostęp: 11.10.2018].

Rocznik Giełdowy 2018. Dane statystyczne za rok 2017, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2018.

Strona internetowa Bankier.pl, www.bankier.pl [dostęp: 20.11.2018].

Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych, www.gpw.pl [dostęp: 20.11.2018].

Strona internetowa Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl [dostęp: 18.11.2018].

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego. www.stat.gov.pl [dostęp: 20.11.2018].

Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2017 roku, stat.gov.pl.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Wutkie, M. (2019). Charakterystyka i zmiany w zamkniętych funduszach inwestycyjnych w kontekście optymalizacji podatkowej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 222-233. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3412
Dział
Podatki, płaca minimalna i ubezpieczenia emerytalne