Fundusze ETF typu REIT na rynku amerykańskim oraz perspektywy rozwoju w Polsce

  • Mateusz Wutkie Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: nieruchomości, fundusz inwestycyjny, ETF, REIT

Abstrakt

Real Estate Investment Trust, jak i Exchange‐Traded Fund, są produktami o zróżnicowanych cechach. Ich połączenie tworzy unikalny fundusz, jakim jest REIT ETF. Rozwiązanie takie znalazło swoich zwolenników w Stanach Zjednoczonych, co znalazło swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie prowadzonych funduszy, jak i wartości zarządzanego kapitału. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt,  że w okresie od października do grudnia 2019 r. stopa zwrotu nie była zadowalająca w porównaniu do konkurencyjnych funduszy sektorowych. Dynamiczny napływ kapitału wskazuje również na fakt ciągłego zaufania do tego rodzaju inwestycji. W przeciwieństwie do rynku amerykańskiego zarówno ETF, jak i REIT, nie są tak popularne w Polsce. Polski sektor funduszy inwestycyjnych jest nieporównywalnie młodszy i mniej rozwinięty niż  w Stanach Zjednoczonych. Jednak rozwój lokalnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz ETF dają  nadzieję na utworzenie tego typu produktów w przyszłości.

Bibliografia

Antkiewicz S., Kalinowski M., Innowacje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.

Brown G., Urstadt Biddle Properties: The History of a Reit 1969‐2007, Xlibris, 2008.

Nawrot W., Exchange‐Traded Funds (ETF): nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2007.

Rocznik Giełdowy 2019. Dane statystyczne za rok 2018, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2019.

Strona internetowa etfdb.com, https://etfdb.com/.

Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/etfy.

Strona internetowa investopedia.com, https://www.investopedia.com/terms/r/reit_etf.asp.

Strona internetowa reit.com, https://www.reit.com/news/reit‐magazine/september‐october‐2014/fibras‐get‐their‐footing.

Strona internetowa wnp.pl, https://www.wnp.pl/budownictwo/pierwszy‐polski‐reit‐zadebiutowal,296082.html.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Wutkie, M. (2020). Fundusze ETF typu REIT na rynku amerykańskim oraz perspektywy rozwoju w Polsce. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 66-74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4534
Dział
Artykuły