Rozwój doradztwa finansowego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

  • Paweł Szyszka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: doradztwo finansowe, IFA, niezależni doradcy finansowi, assets under management, FCA – Financial Conduct Authority

Abstrakt

Artykuł ma na celu zaprezentowanie historii rozwoju doradztwa finansowego oraz podejmowanych działań ustawodawczych, przy pomocy organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Skupiono się na istocie znaczenia regulacji zawodu doradcy finansowego, przedstawiając jak ewoluował z doradcy inwestycyjnego oraz jak kształtowały go i zmieniały kolejne akty prawne. Ponadto pokazuje, jak ważnym elementem jest usystematyzowanie prawne zawodu doradcy, które zapobiega fałszywemu postrzeganiu zawodu przez potencjalnych klientów. Pokazuje istotę zaufania jako podstawę relacji doradcy z klientem. Artykuł opisuje najważniejsze organizacje wspierające i działające na rynku doradztwa, wskazując jaki wpływ wywierają na rozwój tej profesji. Opisany został rynek amerykański i brytyjski - ich struktura, ilość działających doradców, a także ich wpływ na ilość inwestowanych kapitałów.

Bibliografia

Bond P., Bank and non-Bank Financial Intermediation, Northwestern University, 26 czerwca 2003.

Certified Financial Planer Board of Standards, https://www.cfp.net/aboutcfp-board, (dostęp: 11.11.2018).

Denby Brandon, JR. and H. O. Welch, „The History of Financial Planning: The Transformation of Financial Services”, Wydawnictwo „John Wiley & Sons Inc, New Jersey 2009, s. 220.

EFFP Polska, http://effp.pl/, (dostęp 12.11.2018).

Europejska Akademia Planowania Finansowego, http://eafp.pl/doradztwofinansowe-na-swiecie/ (dostęp 08.11.2018).

Financial Conduct Authority, https://www.fca.org.uk/about/the-fca, (dostęp 11.11.2018).

Financial Services Authority, http://www.fsa.gov.uk/, (dostęp: 11.11.2018).

Ibis World, https://www.ibisworld.com/industry-trends/market-researchreports/finance-insurance/securities-commodity-contracts-otherfinancial-investments-related-activities/financial-planning-advice.html, (dostęp: 12.11.2018).

Investment Advisers Act of 1940 z dnia 22 sierpnia 1940, https://legcounsel.house.gov/Comps/Investment%20Advisers%20Act%20Of%201940.pdf, (dostęp 08.11.2018).

Komunikat w sprawie doradców finansowych ,27.02.2012, https://www.knf.gov.pl/?articleId=52580&p_id=18 (dostęp 10.11.2018).

Stawska J., Znaczenie regulacji rynku doradztwa finansowego oraz pośrednictwa finansowego w kontekście ochrony konsumenta i wspierania bezpieczeństwa systemu finansowego, „Optimum. Studia ekonomiczne”, nr 6 , 2015, s. 144-156.

The Boston Consulting Group, https://www.bcg.com/publications/2015/financial-institutions-globalasset-management-2015-sparking-growth-through-go-to-marketstrategy.aspx, (dostęp, 12.11.2018).

The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries, http://www.fecif.org/index.html, (dostęp: 12.11.2018).

The National Association of Personal Financial Avaisors, https://www.napfa.org/mission-and-fiduciary-oath, (dostęp: 11.11.2018).

Waliszewski K., Doradztwo Finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2017.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Szyszka, P. (2019). Rozwój doradztwa finansowego w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 335-343. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3426
Dział
Finanse i inwestycje