Wielka Brytania jako centrum europejskiego systemu finansowego

  • Mikołaj Drożdżyński Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: system finansowy, Wielka Brytania, giełda, fundusze inwestycyjne, banki

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie pozycji Wielkiej Brytanii na europejskim rynku finansowym. Skupiono się na sektorach branży finansowej oraz działaniu i funkcjonowaniu poszczególnych jego instytucji. Przedstawiono wartości jakimi dysponują podmioty działające na tych rynkach oraz sposoby, w jakie alokują powierzone  środki. Uwydatniono strukturę zatrudnienia w poszczególnych jednostkach, jak i uzależnienia geograficzne względem miejsc pracy w danym sektorze. Celem artykułu jest określenie wartości jakie niosą  za sobą  poszczególne segmenty brytyjskiego sektora finansowego na szczeblu europejskim.

Bibliografia

Assets under management in Europe, European Fund Assets under Management, Brussels, 2019.

CEIC, https://www.ceicdata.com/en/germany/market‐capitalization/market‐cap‐frankfurt‐stock‐exchange‐domestic‐shares.

Companies on London Stock Exchange, London Stock Exchange, London 2019.

Financial services: contribution to the UK economy, C. Rhodes, House of Common Library, nr 6193, London 2019.

Her Majesty’s Revenue and Customs, https://www.gov.uk/government/statistics/paye‐and‐corporate‐tax‐receipts‐from‐the‐banking‐sector‐2018.

Key facts about The UK as an international financial centre, TheCityUK, London 2019.

Main markets factsheet, London Stock Exchange, London 2019.

Mordor Intelligence, https://www.mordorintelligence.com/industry‐reports/uk‐retail‐banking‐market.

Regional Gross Value Added (balanced) by industry, Office for National Statistics, Newport 2018.

Trading hours, https://www.tradinghours.com/exchanges/lse#national‐statistics.

UNCTAD https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.

United Kingdom’s banking sector: facts and figures, European Banking Federation, Brussels 2019.

Workforce jobs data, Office for National Statistics, Newport 2019.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Drożdżyński, M. (2020). Wielka Brytania jako centrum europejskiego systemu finansowego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 23-33. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4529
Dział
Artykuły