Telematyka w przedsiębiorstwie transportowym na przykładzie firmy Enterprise Logistics

  • Hubert Pasierbski Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Słowa kluczowe: telematyka, transformacja cyfrowa, innowacyjność, przedsiębiorstwa transportowe

Abstrakt

Celem artykułu było ukazanie wpływu wdrożenia systemów telematycznych na przedsiębiorstwo transportowe. Szczególny nacisk został położony na wyeksponowanie pozytywnego działania na wyniki finansowe oraz wzrost elastyczności firmy, dzięki maksymalnemu uproszczeniu procesów. Niestety przedsiębiorstwa, które rozpoczynają implementację  liczą  na szybki i bezproblemowy proces. Często nie przeprowadzają  wewnętrznego audytu, przez co problemy przedsiębiorstwa stają  się głównym hamulcem podczas wdrażania nowych rozwiązań telematycznych. Przykład firmy Enterprice Logistics ukazuje, że jeśli rozpoczęcie procesu poprzedza analiza stanu przedsiębiorstwa i dogłębna ocena potencjalnych dostawców systemu, wdrożenie przebiega płynnie, a wymierne efekty są osiągane bardzo szybko. W nawiązaniu do nagminnego procederu manipulacji czasem pracy kierowców autor zaproponował własny pomysł systemu telematycznego, który mógłby podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach. W 1997 roku w Szwecji wprowadzono w  życie program redukcji ofiar wypadków – „Wizja zero”. Jej głównym założeniem jest, że wina za spowodowanie wypadku nie leży wyłącznie po stronie kierowcy. Współodpowiedzialni są  również  konstruktorzy dróg oraz pojazdów13. Nowoczesne rozwiązania telematyczne otwierają  przed nimi nowe możliwości. Dzięki nim realizacja programu „Wizja zero” staje się możliwa.

Bibliografia

Ciszewski T., Logistyczne zastosowanie systemów informacyjnych, „Logistyka” 2012, nr 3.

Król H., Telematyka transportu drogowego elementem bezpieczeństwa, „Logistyka” 2011, nr 3.

Letkiewicz A., Mytlewski A., Logistyka informacji w procesach podejmowania decyzji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych” 2005, nr 30.

Merkisz‐Guranowska A., Andrzejewski M., Stawecka H., Przydatność telematyki transportowej w ocenie energochłonności ruchu pojazdów, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej 2015, nr 107.

Neumann T., Wykorzystanie systemów telematyki na przykładzie wybranych przedsiębiorstw transportu drogowego, „Autobusy” 2017, nr 3.

Nowacki G., Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008.

Plusiński R., Telematyka w paragrafach, „Truck&Business. Polska” 2017, nr 1.

Wydro K., Telematyka – znaczenia i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2005, nr 1–2.

Wydro K., Usługi i systemy telematyczne w transporcie, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2008, nr 3–4.

www.enterprise.com.pl.

www.ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Passengercarsinthe.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo‐informacje.

https://www.reserwis.pl/index.php?p2715,czytnik‐linii‐papilarnych‐xiaomi‐mi‐max‐srebrny.

http://www.statystyka.policja.pl/st/ruch‐drogowy/76562,Wypadki‐drogowe‐raporty‐roczne.html.

http://www.krbrd.gov.pl/pl/blog/wizja‐zero.html.

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica.

http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/unia‐europejska‐powolala‐koordynatora‐spraw‐brd‐przyblizyc‐kraje‐ue‐wizji‐zero.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Pasierbski , H. (2020). Telematyka w przedsiębiorstwie transportowym na przykładzie firmy Enterprise Logistics. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 203-210. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4576
Dział
Artykuły