Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

dr Marta Jurczyk, Uniwersytet Gdański, Polska

dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

dr Joanna Belzyt, Uniwersytet Gdański, Polska