Panoptikum”  to wydawany przez Uniwersytet Gdański półrocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych.

Częstotliwość: Półrocznik
Wersja elektroniczna jest wersją pierwotną czasopisma.
Czytaj więcej

Ogłoszenia