Ogłoszenia

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do tematycznego numeru czasopisma PANOPITKUM

Tom poświęcony paratekstom kina, telewizji i nowych mediów zostanie opublikowany jako jeden z numerów czasopisma PANOPTIKUM (drugi numer 2020), red. prowadząca - Anna Górny, UŚ. W planowanym numerze przyjrzymy się zjawisku paratekstualizacji , zarówno od strony filmoznawczej, medioznawczej, kulturowej, jak również ekonomicznej. Postaramy sie przeanalizować konkretne praktyki i przypadki paratekstualności.

Proponowane przez nas zagadnienia obejmują:

 • Zjawisko paratekstualizacji - refleksja nad sytuacją „kina po kinie” i nowymi sposobami istnienia „nie-filmu” w kontekście hybrydowości kultury
 • Parateksty - w poszukiwaniu nowych paradygmatów badawczych
 • Prateksty w kulturach mediów
 • Parateksty w koncepcji kina rozszerzonego Gene’a Youngblooda
 • Intermedialna synteza sztuk - przykład czołówki filmowej
 • Parateksty w kontekście „zmediatyzowanej” przestrzeni kulturowej
 • Kultura dygresji - parateksty w odniesieniu do tekstualnej relacyjności, przestrzenności, a także ruchu w kontekście hipertekstualności
 • Parateksty w kinie, telewizji i nowych mediach - w usieciowionym systemie medialnym
 • Plakat filmowy – dzieło sztuki czy „misja marketingowa”?
 • Plakat filmowy w przestrzeni paratekstualnej
 • Czołówka filmowa na mapie historii ewolucji mediów: czołówka i historia sztuki
 • Czołówka serialu jako skuteczne narzędzie budowania marki TV Premium i platform streamingowych
 • Artystyczny status zwiastuna filmowego
 • Między kinem a reklamą. Semantyczne przestrzenie zwiastuna filmowego
 • Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej w dobie konwergencji
 • Parateksty a repro – kultura
 • Parateksty a transmedialne strategie transnarodowych korporacji
 • Parateksty w kontekście produkcyjnym

Interesują nas ujęcia teoretyczne i studia przypadków, a także teksty podejmujące zagadnienia

metodologiczne. Teksty po wcześniejszej akceptacji przez zespół redakcyjny poddane zostaną

podwójnej anonimowej recenzji.

Artykuły w języku angielskim i polskim proszę nadsyłać przez stronę czasopisma:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/issue/view/132

Informacje techniczne dotyczące przygotowania artykułów znajdują się tutaj:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/about/submissions

Termin przyjmowania abstraktów:

Termin przyjmowania gotowych artykułów: 30.03.2020

Dodatkowe informacje pod adresem mailowym: info@panoptikum.pl

Przypominamy, że według ostatniej ewaluacji ministerialnej za publikację w „Panoptikum” autorzy otrzymują 20 punktów.