Rada naukowa

prof. Krzysztof Kornacki, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Ewa Mazierska, University of Lancashire, UK
prof. Ágnes Pethő, Sapientia
Hungarian University of Transylvania, Romania
prof. Jerzy Szyłak,
Uniwersytet Gdański, Polska
prof. Piotr Zwierzchowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska