Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief

dr Grażyna Świętochowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Editors

dr Sebastian Jakub Konefał, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Monika Bokiniec, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab., prof UG Paweł Sitkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska