Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, Uniwersytet Gdański, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Agnieszka Kiejziewicz, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Maša Guštin, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy

dr Grażyna Świętochowska, Uniwersytet Gdański, Polska

dr Sebastian Jakub Konefał, Uniwersytet Gdański, Polska