Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).

Wytyczne dla autorów

Artykuły należy zgłaszać redakcji w postaci elektronicznej przez stronę czasopisma: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/about/submissions. Przyjmujemy oryginalne, wcześniej niepublikowane artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Teksty poddawane są procedurze tzw. „podwójnie ślepej recenzji”. Autorzy/autorki artykułów przyjętych do druku podpisują udostępnione przez redakcję oświadczenie dotyczące praw autorskich do publikowanych treści, z uwzględnieniem również materiałów towarzyszących (zdjęć, reprodukcji, rysunków). Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Do tekstu należy dołączyć:

 • streszczenie artykułu w języku angielskim o objętości od 500 do 1000 znaków
  ze spacjami;
 • notę biograficzną autora/autorki w języku angielskim o objętości od 500 do 1000 znaków ze spacjami;
 • 4 słowa kluczowe odnoszące się do treści artykułu.

 

Zasady formatowania tekstu:

I Ogólne:

 • objętość całego artykułu: w przedziale 0,5-1,0 arkusza (20-40 tys. znaków ze spacjami);
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, obustronne wyjustowanie, marginesy 2,5;
 • format: .doc, .docx;
 • brak ustawień dodatkowych dotyczących stylu, łamania tekstu (brak twardych spacji, przenoszenia tzw. sierot i wdów);
 • bibliografia załącznikowa w modelu harwardzkim, szczegółowo opisanym dalej;
 • przypisy harwardzkie wkomponowane w treść tekstu głównego, ujęte w nawiasach,
  z podaniem jedynie nazwiska autora, roku wydania i ew. stron publikacji, np.:

Fabuły nie są tak istotne w budowaniu narracji transmedialnych, bowiem mają one funkcję podrzędną – służą rozbudowywaniu świata, „często są wtórne, bywają fragmentaryczne i umieszczone w sieci nawiązań wymykają się liniowym opisom” (Fabiszewski, 2011, s. 140).

 

II Ujednolicony zapis:

 • zapis myślnika w formie półpauzy ( – ), w odróżnieniu od dywizu ( - );
 • zapis cytatów ujęty w cudzysłowie drukarskim („”), zapis cytatów drugiego stopnia (cytat w cytacie) – w cudzysłowie francuskim («»);
 • zapis słowny liczb od 1 do 9, a w wypadku pozostałych liczb – zapis cyfrowy (np. 45, 1990);
 • zapis słowny liczebników porządkowych i ułamkowych;
 • w wypadku dat – zapis cyfrowy dnia i roku, zapis słowny miesiąca (np. 18 marca 2015);
 • zapis obcojęzycznych terminów kursywą (np. mis-en-scene);
 • zapis tytułów filmów, gier, seriali, utworów muzycznych, obrazów, książek, artykułów kursywą;
 • zapis tytułów czasopism – pismem prostym, w cudzysłowie drukarskim („”);
 • zapis nazwisk z zachowaniem oryginalnej pisowni (np. Pedro Almodóvar, nie zaś: Pedro Almodovar);
 • w polskojęzycznym artykule – obowiązują polskie tytuły, w anglojęzycznym – angielskie, chyba że przywoływany tytuł (filmu, serialu, książki itd.) nie został przetłumaczony na dany język, wówczas należy zachować pisownię oryginalną;
 • przy pierwszym przywołaniu danego filmu należy podać w nawiasie rok produkcji oraz imię i nazwisko reżysera – Whiplash (2014, reż. Damien Chazelle), a w wypadku serialu – lata produkcji w nawiasie.

 

III Bibliografia załącznikowa w stylu harwardzkim:

Należy stosować zapis jednolity, bez podziału na kategorie, w porządku alfabetycznym.

 

Publikacja zwarta

Gross, N. (2002). Film żydowski w Polsce, przeł. A. Ćwiakowska. Kraków: Rabid.

Reynolds S. (2011). Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past. New York: Faber

and Faber.

Artykuł w monografii

Crafton, D. (2006). Pie and Chase: Gag, Spectacle and Narrative in Slapstick Comedy, in: W. Strauven (ed.) The Cinema of Attractions Reloaded. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Czapliński, P. (2012). Kamp – gry antropologiczne, [w:] P. Czapliński, A. Mizerka (red.) Kamp – antologia przekładów. Kraków: Universitas.

 

Artykuł w czasopiśmie

Steinwurzel, S. (1936). Film plastyczny. „Wiadomości Filmowe”, nr 15.

Bottomore, S. (1999). The Panicking Audience? Early Cinema and the ‘Train Effect’.”Historical Journal of Film, Radio and Television”, Vol. 19, No. 2.

 

Artykuł na stronie internetowej

Maciejewski, Ł. (2011). Antykanon polskiego kina. https://www.filmweb.pl/article/Maciejewski%3A+Antykanon+polskiego+kina-68033, dostęp: 15.02.2016.