The Land of the Sad Songs: Belarusian National Identity through Polish Documentary films in the 1930s

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2023.30.02

Słowa kluczowe:

Documentary, Belarusian cinema, national and cultural identity

Abstrakt

Belarusian national identity is a taboo subject in Belarus nowadays, unless identity is understood in a Soviet/Lukashenko way. So for Belarusians, who have gone through national destruction more than once, this issue is not just a usual research topic but a crucial question that can contribute to national survival.
In the 1920s-30s a part of Belarusian lands belonged to Poland and Polish filmmakers shot some documentaries there, which turned out to be the sole materials since whatever was taken in Soviet Belarus at this time, got burned later. This research aims to determine what these visual materials communicate, how they can add to the Belarusian identity and why it is important for modern Belarus and its cinema.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Акара, А. (2008). Паўночна-Заходнія губэрніі Расеі ці Wschodnie Kresy Polskie, in: А. Анціпенка, В. Акудовіч (eds.) Невядомая Беларусь. Менск: АТ “Vilt”.

Анціпенка, А. (2003). Этнас, нацыя і нацыянальная самасьвядомасць, in: А.Анціпенка, В.Акудовіч (eds.) Анталёгія сучаснага беларускага мысьленьня. СПб.: Невский Простор.

Анціпенка, А. (2012). Быць (пры)сутным. Вільня: Вільня.

Акудовіч, В. (2008). Мы і Расея, in: А. Анціпенка, В. Акудовіч (eds.) Невядомая Беларусь. Менск: АТ “Vilt”.

Бабкоў, І. (2004). Катакомбы cogito. “ARCHE”, № 5.

Бабкоў, І. (1996). Генеалёгія беларускай ідэі. “Фрагмэнты філязофіі, культуралёгіі, літаратуры. Сярэдняўрапейскі культурны агляд”. № 1.

Бабкоў, І. (2003). Этыка памежжа: транскультурнасць як беларускі досьвед, in: А. Анціпенка, В.Акудовіч (eds.) Анталёгія сучаснага беларускага мысленьня. СПб.: Невский Простор.

Дубавец, С. (2003). Падставы рацыянальнага нацыяналізму, in: А. Анціпенка, В. Акудовіч (eds.) Анталёгія беларускага мысленьня. Санкт-Пецярбург: Невский Простор.

Dopartowa, M. (2009). Artystyczne «szkoły polskie» wobec tożsamości narodowej w XIX i XX wieku, in: T. Lubelski, M. Stroiński (eds.) Kino Polskie jako kino narodowe. Kraków: Korporacja ha!art.

Emmer, M. (1936). Jak filmowaliśmy Polesie. “Rocznik Ziem Wschodnich, Kalendarz na rok 1937”.

Emmer, M. (1936). Film polski otzymał nagrodę w Wenecji. “Kino”, nr 38.

Fabian, J. (1983). Time and the Other: How Anthropology makes its Object. New York: Columbia University Press.

Ford, K. (1936). Cztery pokazy. “Wiadomości Filmowe”, nr. 6.

Grodzicki, L. (1936). Od redakcji, Polska A i Polska B, Jakie są potrzeby pod względem inwestycji komunikacyjnych Ziem Wschodnich. „Rocznik Ziem Wschodnich, Kalendarz na rok 1937”.

Hendrykowska, M. (2015). Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944), Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe.

K Кісь, Р. (1998). “Вымеры Эўразійства”. “Фрагмэнты філазофіі, культуралёгіі, літаратуры. Сярэднеэўрапейскі культурны агляд”, № 1.

Kita, B. (2006). Czy Europa marzy o (wspólnej) tożsamości?, in: B.Kita (ed.) Przestrzenie tożsamości we wspólnym kinie europejskim. Kraków: RABID.

Loska, K. (2008) Tożsamość narodowa i nacjonalizm w kinie japońskim do 1945 roku. “Kwartalnik Filmowy. Kino w poszukiwaniu tożsamości”, nr 62-63.

Łotysz, S. (2022). Bajecznie egzotyczne Polesie? Reportaż z krainy tęsknych pieśni Maksymiliana Emmera w perspektywie ekokrytycznej. “Kwartalnik Filmowy”, nr.118.

Лыч, Л. (2015). Беларусы на мяжы нацыянальнай катастрофы. Мінск: Л. Лыч.

Łukowski, M. (1987). Polski Film Etnograficzny. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Malicka, J. (2006). Rozkosze koprodukcji, in: B. Kita (ed.) Przestrzenie tożsamości we wspólnym kinie europejskim. Kraków: Rabid.

Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E.Klekot. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Пазняк, З. (1991). Нацыянальная сведамасьць, in: Скарыніч. Масква: Альтекс.

Радзік, Р. (2008). Нетыповае грамадства, in: А. Анціпенка, В. Акудовіч (eds.) Невядомая Беларусь. Менск: АТ “Vilt”.

Rutenberg, J. (1937). Polen zeigt Kulturfilme in der Lessing-Hochschule. “Film-Kurier“, 16.09.1937.

Smith, A. (1979). “Nationalism in the twentieth century”. Canberra: ANU Press.

Smoleń, M. (2009). Poszukiwanie stylu narodowego w polskim filmie dokumentalnym, in: T. Lubeski, M. Stroiński (eds.) Kino Polskie jako kino narodowe. Kraków: Korporacja ha!art.

Sztycer, M. (1936). Polski film nagrodzony na Biennale. “Film“, nr. 19.

Therborn, G. (1995). European Modernity and Beyond, The Trajectory of European Societies 1945-2000, London Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications.

Васючэнка, П. (2008). “Беларус міталягізаваны, гістарычны і рэальны”, in: А. Анціпенка, В. Акудовіч (eds.) Невядомая Беларусь. Менск: АТ “Vilt”.

Zahorska, S. (1936). Kronika filmowa. Polskie krótkometrażówki. “Wiadomości Literackie”, nr. 9.

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Dashuk, V. (2023). The Land of the Sad Songs: Belarusian National Identity through Polish Documentary films in the 1930s. Panoptikum, (30), 33–50. https://doi.org/10.26881/pan.2023.30.02