Telewizyjni Wikingowie – legenda na szklanym ekranie

Autor

  • Katarzyna Kaczor Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The article is an analysis of the mechanisms and the scope of reinterpretation of ideas of “Viking” made by the creators of the television series Vikings, in the context of alleged historical film, a genre popular cinema, the issue of transformation of the content of the source materials.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamus. Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, Descriptio Insularum Aquilonis. http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons/bremen.htm (dostęp: 20.01.2017).

Campbell, J. (1997). Bohater o tysiącu twarzy (przekł. A. Jankowski). Poznań: Zysk i S-ka.

Droysen, J. G. (1977). Historik. Vorlesungen uber Enzyklopadie und Methodologie der Geschichte. Monachium: R. Oldenbourg.

Foote, P. G., Wilson, D. M. (1975). Wikingowie (przeł. W. Niepokólczcki). Warszawa: PIW.

Grammaticus, S. (2014). Gesta Danorum. Kronika Danii (wg oprac. Fr. Winkela Horna z duń. przetł. J. Wołucki). Sandomierz: Armoryka. https://sites.google.com/site/margreteerykiunia/44-saxo/ksiega-09 (dostęp: 20.01.2017).

Gunn, W. (2010). Przekształcanie historii w filmie (przekł. T. Rutkowska i K. Rosińska). „Kwartalnik Filmowy”, nr 69.

Hendrykowski, M. (2000). Film jako źródło historyczne. Poznań: Ars Nova.

Lord Raglan (1973). Bohater tradycyjny (przekł. I. Sieradzki). „Pamiętnik Literacki”, t. 64, z. 1.

Marszałek, R. (1984). Filmowa pop-historia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

McKitterick, R. (2011). Królestwa Karolingów 751-987. Władza, konflikty, kultura (przekł. B. Hlebowicz i M. Wilk), Warszawa: PWN.

Riche, P. (1997). Karolingowie (przekł. A. Kuryś). Warszawa: Volumen.

Rosenstone, R. A. (1995). Visions of the Past. The Challenge of Film to Our Idea of History. Cambridge: Harvard University Press.

Saga Ragnara Lodbroka (przekł. i oprac. J. Godek). http://www.e-sagi.pl/sagi/saga-ragnara-lodbroka/ (dostęp: 20.01.2017).

Topolski, J. (1998). Świat bez historii. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Witek, P. (2005). Kultura. Film. Historia. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Witek, P. (2011). Film historyczny jako „gatunek dwojakiego rodzaju”. Kilka uwag metodologicznych o „(nie)użyteczności” teorii genologicznej w refleksji o filmie historycznym. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, t. 66, z. 2.

Pobrania

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Kaczor, K. (2017). Telewizyjni Wikingowie – legenda na szklanym ekranie. Panoptikum, (17), 111–125. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/136