Socialist Content, Hollywood Form: Crime Films and Musicals in the Polish Cinema of the 1960s

Autor

  • Piotr Zwierzchowski Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Abstrakt

The 1960s saw the revival of genre films in the Polish cinema. These productions were supposed to combine mass entertainment with the legitimization of the communist system. The paper will analyse the use of the Western cultural imports and genre films in the Polish film industry and their application to social norms and national specificities.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Fortuna, P. (2015). Muzykol – kulturowa metafora PRL. Kwartalnik Filmowy, no 91.

Garbień, K. (1966). Mocne uderzenie. Reportaż z realizacji nowego filmu polskiego. Film, 1966, no 34.

Gomułka, W. (1968). O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, wygłoszony 4 lipca 1963 r. In W. Gomułka, O naszej partii. Warszawa: Książka i wiedza, p. 539.

Kałużyński, Z. (1963). W krainie polskiego pocoizmu. Polityka, no 9, p. 8.

Kałużyński, Z. (1985). Widok z pozycji przewróconego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Klejsa, K. (2007). Stanisław Bareja – nadrealizm socjalistyczny. In G. Stachówna, B. Zmudziński, ed., Autorzy kina polskiego. Tom 2. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Krasucki, E. (2010). Masowa kultura socjalistyczna. W poszukiwaniu definicji na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. In M. Bogusławska, Z. Grębecka, ed., Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Kraków: Libron.

Krasucki, E. (2012). Co towarzysz Wiesław wiedział o bigbicie? Świadomość zjawiska kultury masowej w okresie „popaździernikowym” (1956-1963). In K. Stańczak-Wiślicz, ed., Kultura popularna w Polsce w latach 1944-1989. Problemy i perspektywy badawcze. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna.

Oleksiewicz, M. (1960). Strzały w Pieninach. Reportaż z realizacji filmu Milczące ślady. Film 1960, no 46, p. 10.

Oleksiewicz, M. (1964). Polska Gwiazda szeryfa. Film, no 40, p. 6-7.

Otto, W. (2011). Śmiech i piosenka – małżeństwo z rozsądku. In P. Zwierzchowski, D. Mazur, ed., Polskie kino popularne. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Ozimek, S. (1961). Western w Pieninach. Film, no 38, p. 5.

Skotarczak, D. (2004). Obraz społeczeństwa PRL w komedii filmowej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smoleń-Wasilewska, E. (1960). Polski western o roku 1945. Film, no 45, p. 2.

Sowińska, I. (2006). Polska muzyka filmowa 1945-1968. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wajda, K. (2005). Zbrodnia i kara, zemsta i gra. Śmierć w peerelowskich kryminałach. In P. Zwierzchowski, D. Mazur, ed., Kino polskie wobec umierania i śmierci. Bydgoszcz: Wydawn. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Woroszylski, W. (1963). Lekcja westernu. Film, no 17, p. 12-13.

Zwierzchowski, P. (2015). Moralista w kinie gatunków. In R. Bubnicki, A. Dębski, ed., Sylwester Chęciński. Wrocław: Gajt.

Opublikowane

2017-02-07

Jak cytować

Zwierzchowski, P. (2017). Socialist Content, Hollywood Form: Crime Films and Musicals in the Polish Cinema of the 1960s. Panoptikum, (17), 198–206. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/141