Lęk i czerwona kotara. Prestiż a twórczość nie-filmowa Davida Lyncha

  • Magdalena Howorus-Czajka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: David Lynch, economy of prestige

Abstrakt

Inspired by David Lynch’s works of visual art, this paper is an attempt to identify some extra-artistic mechanisms (the art market) relating to artworks. As a result, his non-cinematic works have been analysed here in the context of the mechanisms operating in culture, as indicated by Mieke Bal (“cultural imperialism”) and James F. English (“economy of prestige”). The artistic works of the American film director have been located on the main axes identified in this context. In addition to the expressionist-surrealist origin and commonly acknowledged connotations with the works of Edvard Munch, Oskar Kokoschka and Francis Bacon, the author also shows ideological threads combining Lynch’s works with Tadeusz Kantor’s legacy.

Bibliografia

Bal, M. (2005). Dyskurs muzeum, [w:] M. Popczyk(red.), Muzeum sztuki. Antologia. Kraków: Univeristas.

Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Kraków: Universitas.

Danto, A. C. (1964). The Artworld. „Journal of Philosophy”, Vol. 61.

Dickie, G. (1974). Art and Aestethetic. An Institional Analysis.Reading: Ithaca.

Dziamski, G. (1996). Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

English, J. F. (2013). Ekonomia prestiżu: Nagrody, wyróżnienia I wymiana wartości kulturowej(tłum. P. Czapliński, Ł. Zaremba). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Foster, H. (2012). Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku (tłum. M. Borowski, M. Sugiera). Kraków: Universitas.

Gajewski, K. (2006).Pierre Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przekład: Andrzej Zawadzki. Kraków (2001). Horyzonty Nowoczesności. [T.] 20. „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, nr 97/2.

Gołubiew, Z. (red.). (1991). Tadeusz Kantor. Malarstwo i rzeźba. Kraków: Muzeum Narodowe.

Krajewski, M. (2005). Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Lynch, D. (1999). Autobiografia. Z reżyserem rozmawiał Ch. Rodley (tłum. B. Kosecka). Kraków: Wydawnictwo Znak.

Lynch, D. (2007). W pogoni za wielką rybą. Medytacja, świadomość i tworzenie (tłum. J. Kozłowski). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Martinez, A. (2017). Want to Understand „Twin Peaks”? Look at David Lynch’s Paintings First Do Lynch’s paintings contain spoilers for „Twin Peaks”? Look for yourself. „Observer”. http://observer.com/2017/05/david-lynch-quick-refresher-fine-art-paintings/#slide14 (dostęp: 01.02.2018).

Mauss, M. (1902-1903). Esquisse d’une théorie générale de la magie. „l’Année Sociologique”.http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/1_esquisse_magie/esquisse_magie.html (dostęp: 16.05.2018).

Pawłowski, R. (2017). Wielka wystawa Davida Lyncha w Toruniu – pierwsza taka na świecie. Amerykańskie lęki na 400 fotografiach, obrazach, rysunkach.“Gazeta Wyborcza”. http://wyborcza.pl/7,75410,22643445,wielka-wystawa-davida-lyncha-w-toruniu-pierwsza-taka-na.html (dostęp: 22.01.2018).

Piotrowski, P. (1999). Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku.Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Opublikowane
2018-06-30
Jak cytować
Howorus-Czajka, M. (2018). Lęk i czerwona kotara. Prestiż a twórczość nie-filmowa Davida Lyncha. Panoptikum, (19), 176-184. https://doi.org/10.26881/pan.2018.19.12