"Na melinę" – zapomniane dzieło Stanisława Różewicza

Autor

  • Jarosław Grzechowiak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.12

Słowa kluczowe:

PRL, film telewizyjny, cenzura, półkownik, adaptacja literatury, Polska Szkoła Filmowa

Abstrakt

The film by Stanisław Rożewicz On the Hideout (original title: Na melinę) was included in the series of television films Day One, Last Day (original title: Dzień ostatni, dzień pierwszy, 1965). For many reasons, however, it was detained by censorship, although it represented high artistic values. The article is an attempt to examine both the content of the film itself and its literary prototype, as well as the answer to the question why it has not been broadcast for over 15 years.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Born, P. (1989). Inne kino. „Na melinę” Różewicza. „Kino”, nr 12.

Czachowska, J.; Szałagan, A. (red.). (1994). Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobibliograficzny. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Hendrykowski, M. (1999). Stanisław Różewicz. Poznań: Wydawnictwo Ars Nova.

Janicka, B. (1967). Mówi Stanisław Różewicz. „Kino”, nr 5.

Marszałek, R. (red.). (1985). Historia filmu polskiego. Tom V. 1962-1967. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Marszałek, R. (red.). (1994). Historia filmu polskiego. Tom VI. 1968-1972. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Miczka T.; Madej, A. (red.). (1994). Syndrom konformizmu? Kino polskie lat sześćdziesiątych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Programy telewizyjne 26.X. – 1.XI. 1981 (1981). „Antena”, nr 35.

Różewicz, S. (2012). Było, minęło… w kuchni i na salonach X Muzy. Warszawa: Wydawnictwo Iskry.

Sprawozdanie ekonomiczno-produkcyjne z realizacją serii filmów telewizyjnych „Dzień ostatni dzień pierwszy” (1965). Archiwum Państwowe w Milanówku, zespół Zespoły Polskich Producentów Filmowych, l.p. 66.

Stenogram z dyskusji po kolaudacji filmów telewizyjnych serii „Dzień ostatni dzień pierwszy” („Bigos”, „Wózek”, „Wszarz”) w dniu 12 lutego 1965 roku (1965a). Archiwum Filmoteki Narodowej, sygnatura A-216, pozycja 46.

Stenogram z dyskusji po kolaudacji serii filmów telewizyjnych pt. „Dzień ostatni dzień pierwszy”, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 1965 r. (1965b). Archiwum Filmoteki Narodowej, sygnatura A-216, pozycja 50.

Stenogram z dyskusji po kolaudacji filmu telewizyjnego p.t. „Nad Odrą” (ostatni odcinek serii telewizyjnej p.t. „Dzień Ostatni, dzień pierwszy”), w dniu 28 maja 1965 roku (1965c).

Archiwum Filmoteki Narodowej, sygnatura A-216, pozycja 53.

Szczepański, J.J. (1956). Buty i inne opowiadania. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański, J.J. (2013). Dziennik. Tom 3. 1964-1972. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Szczepański, J.J. (2015). Dziennik. Tom 4. 1973-1980. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Toeplitz, K.T. (1981). Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-17

Jak cytować

Grzechowiak, J. (2018). "Na melinę" – zapomniane dzieło Stanisława Różewicza. Panoptikum, (20), 193–208. https://doi.org/10.26881/pan.2018.20.12