Sojusz artystyczno-cyrkowy w filmie "Tratwa Meduzy"

Autor

  • Jasmina Šuler Galos Univerza v Ljubljani, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2021.25.05

Słowa kluczowe:

avant-garde, symbolic type, autonomy of art, Zenitism

Abstrakt

The film The Raft of the Medusa (1980, directed by Karpo Godina) attempts a recreation of a short part of the day in the life of avant-garde artists belonging to the “Zenit” group. The director aims to re-create the energy of artists‘ actions, and to analyse the reasons behind the movement‘s downfall. Central to the plot is the question of the possibility of revolutionary art in the remote, muddy plazas and roads of the newly established Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. His search for an answer to that question eventually turns into a stance in the fierce discussion on the independence of art and its right to interfere in politics, which raged in the Socialist Federative Republic of Yugoslavia at the time of the movie‘s making. The figure of the athlete Alojz Žnidaršič is of particular importance to the message of the movie. As a symbolic type, he needs no external justification – his self-sustaining artistic act has a direct, if limited, impact on reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Budna-Kodrič, N., Pešak-Mikec, B. (1999). Cirkus v Ljubljani, „Kronika”, nr 47/3.

Czapik-Lityńska, B. (2005). Chorwacka i serbska awangarda literacka w perspektywie badań porównawczych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Đurić, M.D. (2012). Poetika hibridnih multižanrovskih pesničkih tekstova Ljubomira Micića i Branka Ve Poljanskog (dostęp: 26.03.2021).

Eco, U. (2007). Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz. Kraków: Znak. Foucault, M. (2000). Czym jest Oświecenie? https://krytyczne.files.wordpress. com/2016/10/foucault-czym-jest-oc59bwiecenie.pdf (dostęp: 16.01.2021).

Handelman, D. (1991). Symbolic Types, the Body, and Circus. https://www.research- gate.net/publication/262485687_Symbolic_Types_the_Body_and_Circus (dostęp: 17.01.2021).

Hansen, M. (2009). Masowe wytwarzanie doświadczenia zmysłowego. Klasyczne kino hollywoodzkie jako modernizm wernakularny, [w:] T. Majewski (red.), Rekonfiguracje modern- izmu. Nowoczesność i kultura popularna. file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/ Rekonfiguracje_modernizmu_Nowoczesnosc_i.pdf (dostęp: 12.01.2021).

Juvan, M. (1997). Domači Parnas v narekovajih: Parodija in slovenska književnost. Ljubljana: LUD Literatura.

Kirn, G. (2011). New Yugoslav Cinema/A humanist Cinema? Not Really. https://mon- oskop.org/images/f/f7/Kirn_Sekulic_Testen_eds_Surfing_the_Black_Yugoslav_Black_ Wave_Cinema_and_Its_Transgressive_Moments.pdf (dostęp: 16.01.2021).

Kosovel, S. (2003). Integrali. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Levi, P. (2009). Raspad Jugoslavije na filmu. Estetika i ideologija u jugoslovenskom in postju- goslovenskom filmu, przeł. A. Grbić, S. Glišić. Beograd: Biblioteka XX vek.

Majewski, T. (2009). Modernizmy i ich losy, [w:] T. Majewski (red.), Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna. file:///C:/Users/DELL/AppData/Local/ Temp/Rekonfiguracje_modernizmu_Nowoczesnosc_i.pdf (dostęp: 12.12.2020).

Markowski, M.P. (2007). Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków: Universitas.

McHale, B. (2001). Pöstmödernist Fictiön. London–New York: Routledge.

Micić, L., (1925). Manifest varvarima duha i misli na svim kontinentima. https://antropo- loskiokular.wordpress.com/2016/05/20/manifest-varvarima-duha-i-misli-na-svim-konti- nentima (dostęp: 16.01.2021).

Siedlecka, S. (2014). Cyrk jako parodia komunizmu. Powieść Kloktat dehet Jáchyma Topola, „Slavia Meridionalis”, nr 14.

Šuler Galos, J. (2013). Neue Slowenische Kunst jako projekt polityczny, [w:] M. Bogusławska, Z. Grębecka (red.), Komunizm na peryferiach. Rubieże ideologii i rzeczywistości społecznej. Warszawa–Kraków: Libron.

Virk, T. (2000). Strah pred naivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura.

Vrdlovec, Z. (2013). Zgodovina filma na Slovenskem 1896–2011. Ljubljana: UMco.

Vrečko, J. (2003). Kosovel in ruski literarni center konstruktivistov, „Slavistična revija”, numer specjalny.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-14 — zaktualizowane 2021-09-14

Jak cytować

Šuler Galos, J. (2021). Sojusz artystyczno-cyrkowy w filmie "Tratwa Meduzy". Panoptikum, (25), 87–100. https://doi.org/10.26881/pan.2021.25.05

Numer

Dział

Artykuły