Ciało jako afektywny wymiar poznania na przykładzie "Taksydermii" Györgya Pálfiego

Autor

  • Anna Tarkowska Niezależna badaczka

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2021.25.08

Słowa kluczowe:

Taxidermy, affect, Nietzsche, Corpus, body

Abstrakt

The analysis of the film Taxidermy shows the dominant role of affect, both in the case of the perception of the work and on the level of perceiving the subject’s identity as processually shaped by the individual. The meeting of the body with the body can be compared to an “event”, “touching” the body of the Other, “I” – exists in what is in between. The process of mediation and affectivization is inscribed precisely in the matter of corporeality. Affect is considered based on the definitions of G. Deleuze, F. Guattari and B. Massumi. The embodied experience is accompanied by a gesture of “going beyond” the boundaries of subjectivity that have so far been inviolable. The author shows the course of the deconstruction of subjectivity. Affect is presented in the article as a “potentiality” that exists in the body, which affects both others and remains open to the influence of the Other. The concept of the body as defined by M. Merleau Ponty and J.L. Nancy allowed us to penetrate deep into the actions of the characters, whose corporeality can be treated as an element of active activity in the outside world.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bataille, G. (1999). Erotyzm, przeł. M. Ochab. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Baszczak, B. (2014). Cielesność i dekonstrukcja chrześcijaństwa: Jean Luc-Nancy a Jacques Derrida, „Logos i Ethos”, nr 1(36).

Burzyńska, A. (2015). Afekt: podejrzany i pożądany, [w:] R. Nycz, A. Łebkowska, A. Dauksza (ed.), Kultura afektu – afekty w kulturze: humanistyka po zwrocie afektywnym. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN.

Deleuze, G., Guattari, F. (1999). Percept, afekt i pojęcie, przeł. P. Pieniążek, „Sztuka i Filozofia”, nr 17.

Deleuze, G., Guattari, F. (2015). Tysiąc plateau, tłum. zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.

Elsaesser, T., Hagener, M. (2015). Teoria filmu: wprowadzenie przez zmysły, przeł. K. Wojnowski. Kraków: Universitas.

Lefort, C. (1977). Merleau-Ponty: ciało, żywy miąższ, przeł. J. Skoczylas, S. Cichowicz, „Teksty”, nr 2(32).

Lyotard, J.F. (1996). Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie”, nr 2/3(38/39).

Mackiewicz, W. (2015). Koncepcja maszynizmu Gillesa Deleuze’a, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, t. 48.

Matuszewski, K. (2002). Georges’a Bataille’a mistyczna partuza: część pierwsza. „Nowa Krytyka”, nr 13.

Matuszewski, K. (2003). Nietzsche/Bataille – impresja, „Nowa Krytyka”, nr 15.

Massumi, B. (2013). Autonomia afektu, przeł. A. Lipszyc, „Teksty Drugie”, nr 6.

Merleau-Ponty, M. (1996). Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Aletheia.

Nietzsche, F. (1993). Światopogląd dionizyjski, w: idem: Pisma pozostałe 1862–1875, przeł. B. Baran. Kraków: Inter Esse.

Nietzsche, F. (1994). Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran. Kraków: Inter Esse.

Nietzsche, F. (2005). Poza dobrem i złem. Preludium do filozofii przyszłości, przeł. P. Pieniążek. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Sallis, J. (2000). Naśladownictwo Apolla, przeł. O. Kurowski, „Teksty Drugie”, nr 4(63).

Świętochowska, G. (2014). Między „czas się wywichnął” a „czas wysiadł z ram”. Wprowadzenie do recepcji myśli Gillesa Deleuze’a w polu kultury audiowizualnej, „Panoptikum”, nr 13(20).

Wohlfart, G. (1998). „Narodziny tragedii” Nietzschego, przeł. A. Przybysławski, „Sztuka i Filozofia”, nr 15.

Pobrania

Opublikowane

2021-09-14 — zaktualizowane 2021-09-14

Jak cytować

Tarkowska, A. (2021). Ciało jako afektywny wymiar poznania na przykładzie "Taksydermii" Györgya Pálfiego. Panoptikum, (25), 137–153. https://doi.org/10.26881/pan.2021.25.08