Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje pismo Porta Aurea od 1992 roku. W latach 1992-1999 ukazały się numery od 1 do 4 oraz nr 6. Te pierwsze tomy wydane były przez Teresę Grzybowską. Tom piąty czasopisma nigdy się nie ukazał. 

W roku 2009 redaktorem Porta Aurea był Andrzej Woziński. Od roku 2010 redakcję naukową objęła Małgorzata Omilanowska.

Czasopismo to jest tworzone z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią sztuki i architektury, a tematycznie koncentruje się na zagadnieniach artystycznych basenu Morza Bałtyckiego. Profilowanie to nie jest jednak wyłączne, główny trzon każdego tomu stanowią artykuły poświęcone sztuce Gdańska, czy szerzej Trójmiasta, Pomorza, północnych Niemiec, krajów bałtyckich i Skandynawii.

Teksty publikowane są głównie w języku polskim z anglojęzycznymi streszczeniami, ale w publikacji pojawiają się również artykuły niemieckie i angielskie. Wszystkie teksty zgłaszane do publikacji są poddawane procesowi recenzji (podstawowe zasady opisane są tutaj). Szczegółowe wyjaśnienie polityki redakcji w kwestiach etycznych znajduje się w części dotyczącej ghost-writing i guest authorship.

Od 2013 roku Porta Aurea znajduje się na zatwierdzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego liście czasopism C, która jest również uwzględniona w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Na obecnej ministerialnej liście czasopism punktacja rocznika wynosi 40 punktów.

Archiwalne numery rocznika Porta Aurea zostały zdigitalizowane i są dostępne w Heidelberger Historische Bestände - digital

Od 2018 roku Porta Aurea jest udostępniana niezwłocznie po jej ukazaniu się na platformie czasopism Uniwersytetu Gdańskiego.