Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Współpraca redakcyjna

dr hab. Jacek Friedrich, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

dr Anna Sobecka, Uniwersytet Gdański, Polska