Kontakt

Instytut Historii Sztuki UG
ul. Bielańska 5
80-952 Gdańsk
Tel. (58) 523 37 40

Główna osoba do kontaktu

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
Uniwersytet Gdański

Wsparcie techniczne

Agnieszka Kranich-Lamczyk