Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków

Autor

  • Małgorzata Dankowska-Kosman Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.10

Słowa kluczowe:

Internet, portale społecznościowe, dzieci, grupy fokusowe, surfowanie w sieci

Abstrakt

The subject of considerations are social media in the experience of children aged 8. The methodology selected was the method of focus groups. Focus participants were recruited from forty thirdgrade students from two selected primary schools. The results of the research presented in the text indicate a great interest on the part of the youngest generation in social networking sites. At the same time, they signal that children, despite the systematic use of these portals, are aware of the dangers resulting from applying these tools. Keeping watch of the education of their children, parents very often do not permit their offspring to use online resources unconsciously. Students recognize the risk of making inappropriate acquaintances, the consequences of self-presentation on the Internet, while being curious about the world of young citizens who will join active recipients of social networking sites in the near future.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzejewska A. (2014), Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa, Difin.

Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barbour R. (2011), Badania fokusowe. Niezbędnik badacza. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bąk A. (2015), Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małych dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje. http://fdds.pl/wp-content/uploads/2016/05/Bak_Korzystanie_z_urzadzen_mobilnych_raport.pdf.

Bednarek J., Andrzejewska A. (red.) (2009), Cyberświat. Możliwości i zagrożenia. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Czykier K. (2014), Audiowizualne doświadczenie świata. Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Dankowska-Kosman M. (2008), Media i ich odbiorcy. Międzypokoleniowe różnice w odbiorze. Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.

Denzin N., Lincoln Y. (2010), Metody badań jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Digital in 2017. Global Overview. https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-globaloverview.

Facebook nie ma sobie równych w Polsce. Tak wypadamy na tle reszty świata. https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce-i-na-swiecie/m9gksls.

Gajda J. (2003), Media w edukacji. Kraków, WSP ZNP.

Gibbs G.R. (2007), Thematic coding and categorizing. W: idem, Analyzing Qualitative Data. London, SAGE Publications Ltd.

Kacprzak K. (2016), Interpretacyjna analiza fenomenologiczna. Charakterystyka podejścia i możliwości zastosowania w pedagogice/andragogice. „Rocznik Andragogiczny”, 23.

Klus-Stańska D. (2014), Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych emigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki. W: I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Dankowska-Kosman (red.), Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów. Warszawa, Wydawnictwo WSP.

Konecki K. (2015), Anselm L. Strauss – pragmatyczne korzenie, pragmatyczne konsekwencje. http:// www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume29/PSJ_11_1_Konecki.pdf.

Kraut R., Kiesler S., Boneva B., Cummings J., Helgeson V., Crawford A. (2002), Internet paradox revisited. „Journal of Social Issues”, 58 (1).

Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, Part I. https://www.marcprensky.com/ writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf, 14.03.2018.

Serwis społecznościowy [hasło] https://sjp.pwn.pl/sjp/serwis-spolecznosciowy;5579205.html.

Silverman D. (2007), Interpretacja danych jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Spitzer M. (2016), Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk, Wydawnictwo Dobra Literatura.

Stewart I., Joines V. (2016), Analiza transakcyjna dzisiaj. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.

Strauss A., Corbin J. (1997), Grounded Theory in Practise. London, SAGE Publications.

Szmigielska B. (red.) (2008), Całe życie w Sieci. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wilson T. (2001), Użytkowanie Internetu jako zabawa. W: Z. Rosińska, Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Warszawa, Prószyński i S-ka.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Dankowska-Kosman, M., & Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2018). Portale społecznościowe w doświadczeniach ośmiolatków. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 100–107. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.10