Sharenting – skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez rodziców informacji o dzieciach w mediach społecznościowych

Słowa kluczowe: rodzicielstwo, (over)sharenting, wizerunek dziecka, prywatność dziecka, cyfrowe ślady, media społecznościowe

Abstrakt

The scope of the article is to discuss the issue of the parents sharing the information about their children in social media. Basing on literature and researches review, the scale of sharenting phenomenon was introduced. Its different types were discussed and its chosen legal, ethical and social aspects were characterized. The risks (i.e. identity theft and exposing children to cyberviolence) and rewards (i.e. sharing the experience, seeking and providing support) of such parents’ activity in the Internet were presented as well. Sharenting generates dilemmas connected with finding the balance between the parents’ right to express freely and the child’s right to have privacy, dignity and identity. There is a need of educational actions, directed to both parents and society, about the children’s security and safety of their privacy in the Internet.

Bibliografia

Ammari T., Kumar P., Lampe C., Schoeneback S. (2015), Managing Children’s Online Identities: How Parents Decide what to Disclose about their Children Online. https://yardi.people.si.umich.edu/pubs/Schoenebeck_ManagingChildrensIdentities15.pdf, 8.09.2018.

Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce (2012). Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje. https://www.saferinternet.pl/pobierz.php?i=4&hash=3e67, 9.09.2018.

Battersby L. (2015), Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites. “The Sydney Morning Herald”. https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photosfound-on-child-exploitation-sharing-sites-20150929-gjxe55.html, 10.09.2018.

Blum-Ross A. (2015), ‘Sharenting:’ parent bloggers and managing children’s digital footprints. Parenting for a digital future. http://eprints.lse.ac.uk/76347/, 9.09.2018.

Blum-Ross A., Livingstone S. (2017), Sharenting: parent blogging and the boundaries of the digital self.”Popular Communication”, 15 (2).

Błasiak A. (2018), Sharenting – współczesną formą rodzicielskiej narracji. „Horyzonty Wychowania” 17 (42).

Brosch A. (2017), Sharenting – nowy wymiar rodzicielstwa? W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Brosch A. (2016), When the child is Born in the Internet: sharenting as a growing trend among parents on Facebook. “The New Educational Review”, 43 (1).

Digital Birth: Welcome to the Online World 2010. https://www.businesswire.com/news/ home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World, 11.09.2018.

Duggan M., Lenhart A., Lampe C., Ellison N.B. (2015), Parents on social media. Pew Research Center. http://www.pewinternet.org/2015/07/16/parents-and-social-media/, 9,09.2018.

Friedman M. (2015), “Digital Kidnapping” Is a Real (and Creepy) Threat When You Post Your Children’s Photos Online. 10.09.2018.

Hamm M.P., Chisholm A., Shulhan J., Milne A., Scott S.D., Given M.G., Hartling L. (2013), Social media use among patients and caregivers: a scoping review. “BMJ Open”, 3.

Jacobs R., Boyd L., Brennan K., Sinha C.K., Giuliani S. (2016), The importance of social media for patients and families affected by congenital anomalies: A Facebook cross-sectional analysis and user survey. “Journal of Pediatric Surgery”, 51 (11).

Karczmarzyk M.A., Zbierzchowska A. (2016), Wizerunek rodziny polskiej w Internecie – analiza semiotyczna wybranych forów dyskusyjnych. „Wychowanie w Rodzinie”, XIII (1).

Keith B.E., Steinberg S. (2017), Parental sharing on the Internet. Child privacy in the age of social media and the pediatrician’s role. „JAMA Pediatrics” 171 (5).

Kiebus M. (2013), 28 Parents Who Are Trolls At Heart. What’s the use of having children unless you can mess with them constantly? https://www.buzzfeed.com/mjkiebus/parents-who-are-trolls-atheart-6ygq, 11.09.2018.

Kot M. (2016), Prywatność dziecka w Internecie a rozpowszechnienie jego wizerunku przez rodziców prowadzących wideoblogi. „Kwartalnik Nauk o Mediach”, 3.

Livingstone S., Blum – Ross A., Zhang D. (2018), What do parents think, and do, about their children’s online privacy? Parenting for a Digital Future: Survey Report 3. Department of Media and Communication. http://eprints.lse.ac.uk/87954/1/Livingstone_Parenting%20Digital%20Survey%20Report%203_Published.pdf, 12.09.2018.

Majak K. (2013), Troll Parenting, czyli rodzice wyśmiewają własne dzieci w internecie. http://natemat.pl/60525,troll-parenting-czyli-rodzice-wysmiewaja-wlasne-dzieci-w-internecie, 9.09.2018.

Martindale S. (2014), Obsessive ‘sharenting’ could be more than digital narcissism. https://theconversation.com/obsessive-sharenting-could-be-more-than-digital-narcissism-30331,12.09.2018.

McCarthy C. (2017), Sharenting: 5 questions to ask before you post. https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/Pages/Sharenting-5-Questions-to-Ask-Before-You-Post.aspx, 12.09.2018.

Parents on Social Media: Likes and Dislikes of Sharenting (2015), „C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health” 23 (2). https://mottpoll.org/reports-surveys/parents-socialmedia-likes-and-dislikes-sharenting, 9.09.2018.

Raport z badania. Nastolatki 3.0. (2017), Warszawa, NASK Instytut Badawczy.

Ryńska N. (2015), O publikacji zdjęć dziecka na facebooku decydują oboje rodzice. http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/867782,o-publikacji-zdjec-dziecka-na-facebooku-decyduja-obojerodzice.html, 10.09.2018.

Schroeder A. (2017), The horrifying, abusive world of baby roleplaying on Instagram. https://www.dailydot.com/irl/instagram-baby-roleplaying-rp-finding/, 12.09.2018.

Steinberg S. (2017a), Sharenting – in whose interests?. http://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2017/05/17/sharenting-in-whose-interests/, 9.09.2018.

Steinberg S. (2017b), Sharenting: children’s privacy in the age of social media. https://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/779/, 9.09.2018.

Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Uszyńska-Jarmoc J., Naruszewicz A. (2018), Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 2 (41).

Wojtasik Ł. (2014), Nierozważne publikowanie wizerunku dziecka przez dorosłych. W: A. Wrzesień-Gandolfo (red.), Bezpieczeństwo dzieci online. Kompendium dla rodziców, nauczycieli i profesjonalistów. Warszawa, Polskie Centrum Programu Safer Internet.

Wójcik S. (2017), Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka”, 16 (1).

Wójtowicz P. (2017), Pierwszy wyrok za opublikowanie w sieci zdjęcia dziecka – precedens czy burza w szklance wody?.https://kobieta.onet.pl/dziecko/male-dziecko/pierwszy-wyrok-zaopublikowanie-w-sieci-zdjecia-dziecka-precedens-czy-burza-w/clp4bj0, 7.09.2018.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Chrostowska, B. (2018). Sharenting – skala i wielowymiarowość zjawiska (nierozważnego) ujawniania przez rodziców informacji o dzieciach w mediach społecznościowych. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 58-68. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.05