Język migowy w świetle współczesnego paradygmatu głuchoty

Słowa kluczowe: głuche dzieci, język migowy, język mówiony, deprywacja językowa, implanty ślimakowe

Abstrakt

The main issue addressed in this paper is a practical application of sign language in early development support for deaf and hard of hearing children in Poland. This discussion is set in a broad cultural, linguistic, psychological and rehabilitation context. This paper presents the concept of Mary Pat Moeller which includes four approaches to the use of sign language in the programming of language in DHH. The discussion on the possibility of Polish rehabilitation centres adopting these solutions required an explanation of the diff erences between auditory deprivation and language deprivation, which is another important issue addressed in this paper. The main aim of this publication is to propose a fl exible approach to the creation of a model of education for deaf and hard of hearing children, one that will completely fulfi ll the needs of a specifi c child and to substantially argue about the conviction that sign language is a factor potentially detrimental to the development of these children.

Bibliografia

Giezen M.R., Baker A.E., Escudero P. (2013), Relationships between spoken word and sign processing in children with cochlear implants. „Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 19 (1).

Gulati S. (2019), Language Deprivation Syndrome. W: N.S. Glickman, W. Hall (red.), Language deprivation and deaf mental health. New York and London, Routledge.

Hall W.C., Levin L.L., Anderson M.L. (2017), Language deprivation syndrome: a possible neurodevelopmental disorder with sociocultural origins. „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology”, 52 (6).

Hill C. (2019), Foreword. W: N.S. Glickman, W. Hall (red.), Language deprivation and deaf mental health. New York and London, Routledge.

Humphries T., Kushalnagar R., Mathur G., Napoli D.J., Padden C., Rathmann C., Smith S. (2017), Discourses of prejudice in the professions: the case of sign languages. „Journal of Medical Ethics”, 43 (9).

Knoors H., Marschark M. (2012), Language planning for the 21st century: Revisiting bilingual language policy for deaf children. „Journal of Deaf Studies and Deaf Education”, 17 (3).

Knoors H., Marschark M. (2014), Teaching Deaf Learners. Psychological and Developmental Foundations. New York, Oxford University Press.

Kossowska A. (2017), Język migowy w rodzinie słyszącej – z doświadczeń własnych. „Forum Oświatowe”, 30 (2).

Marschark M., Hauser P. (2012), How deaf children learn. What parents and teachers need to know. New York, Oxford University Press.

Moeller M.P. (2006), Use of sign with children who have cochlear implants: A diverse set of approaches. „Lound & Clear!”, 2.

Niedźwiecka A., Tomaszewski P., Deprywacja językowa jako forma zaniedbania dziecka głuchego (w przygotowaniu).

Pietrzak W. (1992), Język migowy dla pedagogów. Warszawa, WSiP.

Pittman P., Sass-Lehrer M., Abrams S.R. (2016), Sign language, sign systems, and other visual modalities. W: M.P. Moeller, D.J. Ertmer, C. Stoel-Gammon (red.), Promoting language and literacy in children who are deaf or hard of hearing. Baltimore, MD, Brookes Publishing.

Teinonen T., Aslin R.N., Alku P., Csibra G. (2008), Visual speech contributes to phonetic learning in 6-month-old infants. „Cognition”, 108 (3).

Tomaszewski P. (2016), Paradoks edukacji głuchych: bimodalna dwujęzyczność jako eklektyczne (?) rozwiązanie. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji „Głusi mają głos V”. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 3–4.09.2016.

Tomaszewski P. (2018), Implanty ślimakowe – etyka a wybór. „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja”, 2 (14).

Tomaszewski P., Moroń E. (2018), Quo vadimus? Dynamika paradygmatów głuchoty we współczesnym świecie. W: J. Kowalska, R. Dziurla, K. Bargiel-Matuszewicz (red.), Kultura, rehabilitacja i zdrowie. Warszawa, Wydawnictwa UW.

Tomaszewski P., Krzysztofi ak P., Moroń E. (2019), From sign language to spoken language? A new discourse of language development in deaf and hard of hearing children. „Psychology of Language and Communication”, 23 (1).

Radziszewska-Konopka M. (2002), Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków w Polsce organizowany przez fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. „Audiofonologia”, t. 21.

Rinaldi P., Caselli M.C. (2014), Language development in a bimodal bilingual child with cochlear implant: A longitudinal study. „Bilingualism: Language and Cognition”, 17 (4).

Szarkowski A. (2019), Language development in children with cochlear implants: Possibilities and challenges. W: N.S. Glickman, W.C. Hall (red.), Language deprivation and deaf mental health. New York and London, Routledge.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Tomaszewski, P., & Kościelniak, L. (2019). Język migowy w świetle współczesnego paradygmatu głuchoty. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 7-17. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.01
Dział
Rozprawy i artykuły