Eyetrackingowe badanie weryfikacyjne procesu czytania u dzieci ryzyka dysleksji – analiza przypadków

Słowa kluczowe: eyetracking, dysleksja, czytanie, dzieci

Abstrakt

The text presents an extract of an eye tracking verification study of the reading process in children with the risk of dyslexia. A case study analysis was used. The study revealed differences and irregularities between children with the risk of dyslexia and their peers in areas such as: number of fixations, length of fixations and length of observation of text. It was observed that the intensity of difficulties associated with the reading skills does not have to be proportional to the irregularities of the movements of the eye balls (for instance, serious decrease in the reading skills with insignificant improper movements of the eyes) but visual perception of the text being processed varies, which is graphically presented in the text.

Bibliografia

American Psychiatric Association (2013), DSM-5. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Waszyngton DC, London.

Benfatto M.N., Seimyr G.Ö., Ygge J., Pansell T., Rydberg A., Jacobson Ch. (2016), Screening for Dyslexia Using Eye Tracking during Reading. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/ journal.pone.0165508, 26.02.2019.

Bogdanowicz M., Adryjanek A. (2005), Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk, Wydawnictwo Operon.

Brzezińska A. (1987), Wąskie i szerokie ujęcie umiejętności czytania i pisania. W: A. Brzezińska (red.), Czytanie i pisanie – nowy język dziecka. Warszawa, WSiP.

De Luca M., Di Pace E., Judica A., Spinelli D., Zoccolotti P. (1999), Eye movement patterns in linguistic and non-linguistic tasks in developmental surface dyslexia. „Neuropsychologia”, 37.

Ellis A.W. (1984), Reading, Writing and Dyslexia. A Cognitive Analysis. London, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Habib M. (2004), Zaburzenia nabywania zdolności językowych i pisania: najnowsze osiągnięcia neurobiologii. W: A. Grabowska, K. Rymarczyk (red.), Dysleksja: od badań mózgu do praktyki. Warszawa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Kołtuska B. (1995), Zaburzenia ruchów oczu u dzieci dyslektycznych. „Psychologia Wychowawcza”, 2.

Krasowicz G. (2001), Język, czytanie i dysleksja. Lublin, AWH Antoni Dudek.

Krasowicz-Kupis G. (2004), Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Krasowicz-Kupis G. (2006), Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Krasowicz-Kupis G. (2008), Psychologia dysleksji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kurcz I., Polkowska A. (1990), Interakcyjne i autonomiczne przetwarzanie informacji językowych. Wrocław, Ossolineum.

Łockiewicz M., Bogdanowicz K.M. (2013), Dysleksja u osób dorosłych. Kraków, Wydawnictwo Impuls.

Rayner K., Pollatsek A., Ashby J., Clifton Jr. Ch. (2012), The Psychology of Reading. Second Edition. New York, London, Psychology Press.

Reid G., Wearmouth J. (red.), Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk, GWP.

Snowling M.J. (2000), Dyslexia. Oxford, Blackwell Publishers.

Stein J. (2001), The magnocellular theory of developmental dyslexia. „Dyslexia. An International Journal of Research and Practice”, 7.

Stein J. (2004), Wielkokomórkowa teoria dysleksji rozwojowej. W: A. Grabowska, K. Rymaczyk (red.), Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki. Warszawa, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Stein J., Walsh V. (1997), To see but not to read: The magnocellular theory of dyslexia. „Trends in Neurosciences”, 20.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Kowaluk-Romanek, M., & Wawer, R. I. (2019). Eyetrackingowe badanie weryfikacyjne procesu czytania u dzieci ryzyka dysleksji – analiza przypadków. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 18-29. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.02