Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz

Słowa kluczowe: baśń, dziecko, wartości, wczesna edukacja

Abstrakt

Baśń o perle (ang. Fairy tale about a pearl) by Anna Gibasiewicz (2016), is a moving story of heroes, whose fates intertwine in extraordinary circumstances, a tale of transformation and searching for the most important things in life. By its form the fairy tale refers to the folk magic tales, the mood of melancholy is similar to Andersen’s fairy tales. The story is addressed to children at the early school age. On its example, I look at the contemporary implementation of the traditional genre, which is a fairy tale and the values carried by the story. I pay attention to fairy tales, which may form the basis for educational activities with children. Analyzing the literary text of Baśń o perle (ang. Fairy tale about pearl) I refer to psychoanalytic interpretations of folk tales made by Bruno Bettelhaim and archetypal critique by Alicja Baluch. Reading fairy tales to the contemporary child still can perform a „miraculous and useful” role in his social and emotional development.

Bibliografia

Gibasiewicz A. (2017), Baśń o perle. Warszawa, LSW.

Baluch A. (1992), Archetypy literatury dziecięcej. Kraków, Wydawnictwo Naukowe WSP.

Baluch A. (1996), Pogaduszki do poduszki (o literaturze dla najmłodszych). Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne.

Bettelheim B. (1996), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Warszawa, WAB.

Bortnowski S. (2001), Nowe spory, nowe scenariusze. Warszawa, Stentor.

Bradshaw J. (2013), Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko. Konstancin-Jeziorna, Medium.

Kostecka W. (2014), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertekstualne gry z tradycją literacka. Warszawa, Wydawnictwo SBP.

Leszczyński G. (2005), Baśń jako matryca doświadczeń egzystencjalnych. W: G. Leszczyński (red.), Kulturowe konteksty baśni. Rozigrana córa mitu. T. 1, Poznań, Centrum Sztuki Dziecka.

Łobocki M. (2009), Wychowanie moralne w zarysie. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Niesporek-Szamburska B. (2008), Baśń. W: K. Heska-Kwaśniewicz (red.), Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Pankowska K. (2000), Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pawłowicz B. (2012), Wojciech Eichelberger: Przedszkolaki w ubraniach dla dorosłych [wywiad]. „Zwierciadło” z 24.09. http://zwierciadlo.pl/psychologia/zrozumiec-siebie/wojciecheichelberger-przedszkolaki-w-ubraniach-dla-doroslych.

Piaget J. (2006), Jak sobie dziecko wyobraża świat. Warszawa, PWN.

Radin P. (1988), The Trickster. The Study in American Indian Mythology. New York, Schocken Books.

Schaff er R.H. (2014), Psychologia dziecka. Warszawa, PWN.

Skibska J. (2014), Myśl Lwa S. Wygotskiego we współczesnej edukacji małego dziecka. W: A. Kamińska, J. Denek, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. Sosnowiec, WSH.

Skowera M. (2016), Postmodernistyczny „retelling” baśni – garść uwag terminologicznych. „Creatio Fantastica” nr 2 (53) https://creatiofantastica.fi les.wordpress.com/2016/08/artn-maciejskowera- postmodernistyczny-retelling-bac59bni-e28094-garc59bc487-uwag-terminologicznych1.pdf.

M. Szymczak (red.) (1981), Słownik języka polskiego. T. 3, Warszawa, PWN.

Waiss J. (2003), Ścieżki baśni, Symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. Warszawa, Eneteia.

Wróblewska V. (2003), Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Way B. (1995), Drama w wychowaniu dzieci młodzieży. Warszawa, WSiP.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Józefowicz, A. (2019). Edukacja dziecka ku ponadczasowym wartościom – rozważania na przykładzie współczesnej "Baśni o perle" Anny Gibasiewicz. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 94-102. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.09