„Uniwerek” – opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Od inspiracji do realizacji

Słowa kluczowe: opieka żłobkowa, dziecko, narracja, „Uniwerek”, Kortowo

Abstrakt

This article describes experience gained during work with the project “Uniwerek”.  Our experience is presented in the light of narrative approach. In the narrative, we introduce how we have gone from inspiration to implementation of our project, about peculiar beginnings and everyday aspirations. “Uniwerek” is a nursery institution for children under the age of three. It has a caring, upbringing and educational role. It is located in the Kortowo campus. In the considerations presented, we used the sociocultural perspective, which showed our way of understanding the nature of the learning process, as well as defined the vision/ role of the child and tutor, educator, teacher and the environment in this space.

Bibliografia

Bruner J.S. (1986), Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Harvard University Press.

Bruner J.S. (2010), Kultura i edukacja. Przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków, Universitas.

Epstein J.L. (1995), School/Family/Community Partnership. Caring for Children We Share. „Phi Delta Kappan” 9.

Filipiak E. (2012), Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Gardner H. (2002), Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. przeł. A. Jankowski. Poznań, Media Rodzina.

Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K. (2004), Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle uczą nas małe dzieci. przeł. E. Haman, P. Jackowski. Poznań, Media Rodzina.

Mendel M. (2009), Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością. Koncepcje partnerstwa edukacyjnego. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Rose C., Dryden G. (2009), Zabawy fundamentalne. przeł. I. Nowak. Gdańsk, Transfer Learning Solutions.

Telka L. (2009), Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece na dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, ze zm.).

Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa. przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne, przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner. Warszawa, Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Godlewska-Zaorska, A., & Olender-Jermacz, B. (2019). „Uniwerek” – opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech. Od inspiracji do realizacji. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 117-124. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.11