O towarzyszeniu dziecku w rozwoju – zarys koncepcji wychowania w żłobku

Autor

  • Lucyna Telka Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.06

Słowa kluczowe:

towarzyszenie w rozwoju, projekt pedagogiczny, wychowawca w żłobku

Abstrakt

The article addresses the issue of the tutor’s workshop, the concept of upbringing, possible to be used by tutors in a crèche. An example is the concept of accompanying in development in social pedagogy, emphasizing the non-directive features of the relationship between an adult and a child. The concept of upbringing orients the tutor’s beliefs on the relationship with the pupil by taking up intellectual activity conducive to the exploration, application, and maintaining the requirements of the concept.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appelt K. (2005), Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznawać potencjał dziecka. W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk, GWP.

Barbier J.-M. (2016), Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Białkowska J. (2019), Profesjonalne nie-działanie (mps). Referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiego Seminarium „Towarzyszenie dziecku w rozwoju” na temat: „Wychowawca małego dziecka – ku profesjonalności”, w dniach 24–25.10.2019 r. w Łodzi.

Cyrański B. (2012), Aksjologiczne podstawy pedagogiki Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

David M. (1999), Pozwólmy przemówić opiekunkom. W: M. Kolankiewicz (red.), Relacja dorosły– dziecko w opiece zastępczej. Warszawa, Dom Małych Dzieci im. ks. G.P. Baudouina, Wydawnictwo „Żak”.

Fontaine A.-M. (2011), Adultes-enfants-espaces de jeu. W: B. Cyrulnik, L. Rameau (ed.), L’accueil en crèche. Savigny-sur-Orge, Philippe Duval.

Fontaine A.-M. (2016), L’observation professionnelle des jeuenes enfants. Un travail d’équipe. Savigny-sur-Orge, Philippe Duval.

Hoffmans-Gosset M.-A. (2000), Apprendre l’autonomie. Apprendre la socialization. Lyon, Chronique Sociale.

Kamiński A. (1969), Uwagi o artykule Dra Uziembły: „Różne sposoby rozumienia terminu pedagogika społeczna” z 25 października 1969 roku (maszynopis).

Karwowska-Struczyk M. (2007), Dokumentacja narzędziem uczenia się/nauczania dziecka i nauczyciela. W: M. Karwowska-Struczyk, E. Słodownik-Rycaj (red.), Pedagogika małego dziecka, wybrane zagadnienia. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Lipiec J. (1997), Filozoficzne podstawy edukacji – na marginesie pedagogiki Hessenowskiej. W: H. Rotkiewicz (red.), Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Warszawa, Wydawnictwo „Żak”.

Marynowicz-Hetka E. (1994), Przestrzeń społeczna w placówce oświatowej i możliwości jej kształtowania. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 10.

Marynowicz-Hetka E. (2005), Towarzyszenie w rozwoju dziecku i jego rodzinie. Kilka uwag na rozpoczęcie debaty. W: H. Mazur, A. Rudyk, L. Telka (red.), Wspólnie z dziećmi. O wspieraniu rozwoju małego dziecka. Praktyka i teoria. Łódź, Oficyna Wydawnicza Tercja.

Marynowicz-Hetka E. (2006), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna. Wrocław–Warszawa–Kraków, Zakład Narodowy Ossolineum.

Rameau L. (2011), Parents-professionnels: des partenaires d’éducation. W: B. Cyrulnik, L. Rameau (ed.), L’accueil en crèche, Savigny-sur-Orge, Philippe Duval.

Rayna S. (2011), Qualitė de l’accueil et participation, W: B. Cyrulnik, L. Rameau (ed.), L’accueil en crèche. Savigny-sur-Orge, Philippe Duval.

Ruciński S. (1988), Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Sadowska K. (2017), Wczesna edukacja dziecka w opiniach opiekunów poznańskich żłobków – raport z badań. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”, 2(5). https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=168723, 2.04.2019.

Schuhl C. (2017), Réaliser un projet accueil petite enfance, Du projet d’établissement au projet pédagogique. Lyon, Chronique Social.

Telka L. (2009), Przekształcanie przestrzeni społecznej placówki. Studium społeczno-pedagogiczne na przykładzie żłobków. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Telka L. (2016), Projekt pedagogiczny w działaniu wychowawcy w żłobku. W: I. Kopaczyńska, A. Olczak (red.), Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia. Zielona Góra, Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój.

Telka L. (2017), Wychowawca małego dziecka – „intelektualne życie profesjonalne”. „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2(5), https://czasopismo.naukiowychowaniu.uni.lodz.pl/resources/html/article/details?id=168720, 2.04.2019.

Thollon-Behar M.-P. (2011), Réfléchir ensemble auxcritères de qualité. W: B. Cyrulnik, L. Rameau (ed.), L’accueil en crèche. Savigny-sur-Orge, Philippe Duval.

Thollon-Behar M.-P. (2016), Analyse de la pratique et petite enfance. Un soutien à la réflexivité des équipes. Lyon, Chronique Social.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-17

Jak cytować

Telka, L. (2020). O towarzyszeniu dziecku w rozwoju – zarys koncepcji wychowania w żłobku. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 71–80. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.06

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły