Wykorzystanie eksperymentu jako wprowadzenia w temat zajęć w przedszkolu

Autor

  • Karolina Wykrzykowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.11

Słowa kluczowe:

eksperymenty, edukacja przedszkolna, konstruktywizm, umiejętności badawcze

Abstrakt

This article is a description of experiences gained during two lessons where experiments were used as a way of introducing the students to a topic in a group of 6-year-olds. Experiments were also used to create a space for students’ inquiry. Constructivism and autoevaluation were used as a theoretical base of the analysis. The conclusions of the investigation not only prove that experiments are a more effective way of getting the children interested in a lesson, but also play an important role in developing students’ research skills and their curiosity.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Atroszko B. (2018), Konstruktywizm jako źródło inspiracji dla rozwoju współczesnej edukacji nauczycieli. W: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. „QUAERE”, 3, 27–29 June.

Bächtold M. (2013), What do students „construct” according to constructivism in science education. „Research in Science Education”, 43(6).

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczane informacje: Studia z psychologii poznawania. Warszawa, PWN.

Dylak S. (2000), Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. W: H. Kwiatkowska, T. Leowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Filipiak E. (2015), Budowanie rusztowania dla myślenia uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego. W: E. Filipiak (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego. Od teorii do zmiany w praktyce. Bydgoszcz, Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStudio.

French L.A. (1996), I told you all about it, so don’t tell me you don’t know: Two-year-olds and learning through language. „Young Children”, 51(2).

Jenkins E.W. (2000), Constructivism in School Science Education: Powerful Model or the Most Dangerous Intellectual Tendency? „Science & Education”, 9.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D. (2010), Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Marek E. (2015), Konstruktywizm determinantem indywidualizacji pracy nauczyciela z uczniem (na podstawie analizy wybranych programów edukacji wczesnoszkolnej). Kraków, Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Mirzaie R.A., Hamidi F., Anaraki A. (2009), A Study on the Effect of Science Activities on Fostering Creativity in Preschool Children. „Journal of Turkish Science Education”, 6(3).

Özbey S., Alisinanoğlu F. (2008), Identifying the General Ideas, Attitudes and Expectations Pertaining to Science Activities of the Teachers Employed in Preschool Education. „Journal of Turkish Science Education”, 5(2).

Piaget J. (1966), Narodziny inteligencji dziecka. Warszawa, PWN.

Rybska E. (2017), Przyroda w osobistych koncepcjach dziecięcych – implikacje dla jej nauczania z wykorzystaniem rysunku. Poznań, Wydawnictwo Kontekst.

Szydłowski H. (1991), Nauczanie fizyki a wiedza potoczna uczniów. Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Wendland M. (2011), Perspektywa konstruktywistyczna jako filozoficzna podstawa do rozważań nad edukacją. „Kultura i Edukacja”, 4(83).

Wood D. (1995), Społeczne interakcje jako tutoring. W: A. Brzezińska, G. Lutomski, B. Smykowski (red.), Dziecko wśród rówieśników i dorosłych. Poznań, Zysk i S-ka.

Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne. Wybór i tłum. E. Flesznerowa i J. Fleszner, red. nauk. E. Franus. Warszawa, PWN.

Wygotski L.S. (1978), Interaction Between Learning and Development. W: M. Gauvain, M. Cole (eds.), Readings on the Development of Children. New York, Scientific American Books.

Wygotski L.S. (1989), Myślenie i mowa. Tłum. E. Flesznerowa i J. Fleszner. Warszawa, PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-18

Jak cytować

Wykrzykowska, K. . (2020). Wykorzystanie eksperymentu jako wprowadzenia w temat zajęć w przedszkolu. Problemy Wczesnej Edukacji, 50(3). https://doi.org/10.26881/pwe.2020.50.11

Numer

Dział

Narracje i praktyki