Rodzice o dobrej publicznej szkole dla swoich dzieci. Fenomenograficzna ilustracja

Autor

  • Alicja Jurgiel-Aleksander Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

dobra edukacja, szkoła publiczna, badanie fenomenograficzne, instrumentalizm, rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Abstrakt

The purpose of this article is to try to empirically face the phenomenon of a good public school. However, not by following legislation demonstrating its public status, but by means of a simple question addressed to the parents of pupils in grades I to III as to how this phenomenon is understood by them. Based on a conversation with her parents, the author has made a phenomenographic reconstruction of the concepts behind the importance of a good public school. It turned out that, according to the parents, a good public school is identified with modern teaching methods (a), it is treated as an instrument for preserving the social status of the student (b), a tool for conveying the desired values (c), its meaning lies in shaping the disposition to learn. The author shows that in a cultural sense, the revealed categories of description show that it is difficult for us still to go beyond instrumental rationality in search of the meaning of a modern good public school and public good education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bernstein B. (1996), Pedagogy, symbolic, control and identity. Theory, research, critique. London– Bristol, Routledge.

Jurgiel A. (2009), O możliwościach poznawczych fenomenografii. „Pedagogika Kultury”, 5.

Jurgiel-Aleksander A. (2020), Good education and its instrumental description in the narrations of adults who have become students. „Dyskursy Młodych Andragogów”, 21.

Kwieciński Z. (2016), Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji. „Pedagogika Szkoły Wyższej”, 2.

Leder A. (2019), Prześnione rewolucje. Ćwiczenia z logiki historycznej. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Marton F. (1986), Phenomenography: a research approach to investigating different understanding of reality. „Journal of Thought”, 21(3).

Pobłocki K. (2021), Chamstwo. Wołowiec, Wydawnictwo Czarne.

Potulicka E. (2010), Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach testowania. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rosa H. (2020), Przyspieszenie, wyobcowanie, rezonans. Gdańsk, Wydawnictwo Europejskie Centrum Solidarności.

Rutkowiak J. (2010), Neoliberalna kultura indywidualizmu a dialogowanie społeczno-edukacyjne. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Szkudlarek T. (2006), Parcelacje. Topografie społeczeństwa wiedzy. W: M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSWE.

Opublikowane

2021-12-14

Jak cytować

Jurgiel-Aleksander, A. (2021). Rodzice o dobrej publicznej szkole dla swoich dzieci. Fenomenograficzna ilustracja. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 36–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6416

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły