Epizody z codzienności dzieci nieśmiałych – studium przypadku rodzeństwa

Autor

  • Dorota Bronk Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

nieśmiałość dzieci w wieku wczesnej edukacji, instrumentalne i narracyjne studium przypadku

Abstrakt

The task of the author of the article is to reflect on research that is rarely undertaken in pedagogy from the theoretical and research perspective. A case study of instrumental and narrative siblings in early-school age who was diagnosed with extreme shyness was used here. Free interviews with elements of narration with the mother, grandmother and sibling teachers were used here, as well as nobservation focused on the researcher’s problem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aron E. (2018), Wysoko wrażliwe dziecko. Sopot, Wydawnictwo GWP.

Bandelow B. (2011), Nieśmiałość. Czym jest i jak ją pokonać. Sopot, Wydawnictwo GWP.

Bassey M. (2000), Case Study Research in Educational Settings. Buckingham, Philadelphia, Open University Press.

Champaign, II: Institute for Personality and Ability Testing.

Dzwonkowska I. (2003), Nieśmiałość i jej korelaty. „Przegląd Psychologiczny”, 46(3).

Dzwonkowska I. (2009), Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Gerrig R., Zimbardo P. (2020), Psychologia i życie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gładyszewska-Cylulko J. (2017), Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Hammer H. (2000), Oswoić nieśmiałość. Warszawa, Wydawnictwo Veda.

Harwas-Napierała B. (1979), Nieśmiałość dziecka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Harwas-Napierała B. (1995), Nieśmiałość dorosłych. Geneza – Diagnostyka – Terapia. Poznań, Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Januszewska E. (2000), Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Przegląd Psychologiczny”, 43(4).

Klus-Stańska D. (2004), Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Lubowiecka J. (2003), Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola. Warszawa, WSiP.

Mizerek H. (2017), Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. „Przegląd Pedagogiczny”, 1.

Stake R.E. (1997), Studium przypadku. W: L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku. W: N.K. Denzim, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych. T. 1. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Suświłło M. (1996), Podmiotowość w adaptacji przez wychowanie muzyczne. W: D. Klus-Stańska (red.), Przedszkole i szkoła dla dziecka – podmiotowość wychowanka. Olsztyn, Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Szplit A. (2017), Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie. Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Szymkowska J. (red.) (2014), Wyzwania współczesnego dzieciństwa i rodzicielstwa. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wróbel A. (2017), Sztuka wychowania czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie. Bielsko-Biała, PEEF Media.

Young J., Klosko J., Weishaar M. (2019), Terapia schematów. Gdańsk, Wydawnictwo GWP.

Zimbardo P. (2021), Nieśmiałość. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zimbardo P., Johnson, R., McCann V. (2017), Psychologia kluczowe koncepcje podstawy psychologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Bronk, D. (2021). Epizody z codzienności dzieci nieśmiałych – studium przypadku rodzeństwa. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 151–164. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6430

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły