Kim jest Bóg i gdzie mieszka? Analiza semiotyczna postaci Boga w percepcji dziecięcej w rodzinach praktykujących katolików

Autor

  • Agnieszka Bzymek Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

DOI:

https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5638

Słowa kluczowe:

triadyczna koncepcja znaku, naiwne koncepcje, analiza semiotyczna, percepcja dziecięca

Abstrakt

The text concerns the issue of children’s perception of God. I link it to the semiotic analysis and Charles Sanders Peirce’s triadic concept of sign. Making use of the theories as well as the interviews concerning the perception of the character of God I demonstrate that the child interprets the world through contact with symbolic reality and through giving reality some meaning. Giving meaning applies to listening to the message as well as to analysing the conditions under which it occurred in a specific situation and finally to interpreting received content. The analysis of the interviews was done on the basis of semiotic analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartmiński J., Niebrzegowska S. (1999), Językowy obraz polskiego nieba i piekła. W: Kreja B. (red.), Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Bettelheim B. (1996), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Warszawa, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO, W.A.B.

Biblia Tysiąclecia. Pismo Starego i Nowego Testamentu (2003), Poznań, Pallotinum.

Brzezińska A. (2004), Społeczna psychologia rozwoju. T. 3, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Caillois R. (2009), Człowiek i sacrum. Warszawa, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN.

Erikson E.H. (2002), Dopełniony cykl życia. Poznań, Dom Wydawniczy Rebis.

Forster D. (1990), Świat symboliki chrześcijańskiej. Warszawa, PAX.

Funes N. (2013), Dzieci i tyrani, rozmowa z Didierem Pleux, Le NouvelObservateur, „FORUM”, 15.

Gutowski W. (1994), Wobec nieobecności Boga. Sytuacja podmiotu w polskiej poezji religijnej lat ostatnich. W: Tegoż, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze

polskiej XX wieku. Toruń, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Jacyno M., Szulżycka A. (1999), Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata. Warszawa, Wydawnictwo ON.

Jung C.G. (1993), Archetypy i symbole. Warszawa, Czytelnik.

Karczmarzyk M. (2011), Co znaczą rysunki dziecięce? Znaczenia i potencjał komunikacyjny rysunku dziecka sześcioletniego. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Klus-Stańska D. (2004), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Psychologia w monografiach naukowych. Gdańsk, GWP.

Łobocki M. (2000), Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Świątkiewicz W. (red.) (2001), Kultura i religia u progu III tysiąclecia. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-31

Jak cytować

Bzymek, A. (2016). Kim jest Bóg i gdzie mieszka? Analiza semiotyczna postaci Boga w percepcji dziecięcej w rodzinach praktykujących katolików. Problemy Wczesnej Edukacji, 32(1), 91–105. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.5638

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły