Polskie kino lat 1949–1955 wobec realizmu socjalistycznego. Ideologiczna mobilizacja jako kontekst dla myśli pedagogicznej

  • Marek Sokołowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: polska kinematografia, realizm socjalistyczny (socrealizm), stalinizm, kino i ideologia

Abstrakt

The article concerns a specific period in the history of Polish cinematography, called socialist realism (1949–1954). The new style of filmmaking (according to the ideology of the Polish Communist Party), was imposed by the filmmakers, but was not accepted by the cinema audience.

Bibliografia

Drawicz A. (1968), Literatura radziecka 1917–1967. Warszawa, PWN.

Fast P. (2003), Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej. Doktryna, poetyka, konteksty. Kraków, Wydawnictwo UNIVERSITAS.

Fik M. (1989), Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London, Wydawnictwo Polonia.

Halberda M. (1990), Zjazd Filmowy w Wiśle, „Arka”, nr 30.

Kornacki K. (2004), Kino polskie wobec katolicyzmu (1945–1970). Gdańsk, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Kosiorek M. (2008), Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Lubelski T. (2015), Historia kina polskiego 1895–2014. Kraków, Wydawnictwo UNIVERSITAS.

Madej A. (1997), Zjazd filmowy w Wiśle, czyli dla każdego coś przykrego, „Kwartalnik Filmowy”, nr 18.

Mencwel A. (2006), Socrealizm? Dyskusja redakcyjna. „De Musica”, vol. I–III.

Świeżyński W. (1974), Film dokumentalny. W: J. Toeplitz (red.), Historia filmu polskiego. T. 3: 1939–1956. Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Wojnicka J. (2012), Kino stalinowskie. W: T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino klasyczne. T. 2, Kraków, Wydawnictwo UNIVERSITAS.

Zwierzchowski P. (2000), Zapomniani bohaterowie. O bohaterach filmowych polskiego Socrealizmu. Warszawa, Wydawnictwo Trio.

Opublikowane
2017-09-28
Jak cytować
Sokołowski, M. (2017). Polskie kino lat 1949–1955 wobec realizmu socjalistycznego. Ideologiczna mobilizacja jako kontekst dla myśli pedagogicznej. Problemy Wczesnej Edukacji, 39(4), 105-113. https://doi.org/10.26881/pwe.2017.39.10