Jak Walijczycy reformują swoją oświatę?

Autor

  • Janina Zawadowska

Słowa kluczowe:

Europejski Program Leonardo da Vinci, projekt „Nowe idee w oświacie wiejskiej – Mała Szkoła i Małe Przedszkole,”, reforma edukacji w Walii, dokument „Walia: Kraj uczący się”, uczenie holistyczne, podstawa programowa, kształcenie nauczycieli

Abstrakt

The article contains a description of the experience of the representatives of the Federation of Educational Initiatives and the Association for the Development of Educational Initiatives at a study visit in Wales which took place in October 2008 under the European Programme Leonardo da Vinci, project: “New ideas in rural education: A Small School and a Small Kindergarten”. Its aim was to familiarize the participants with the process of introduction of a reform of education which had been initiated by the drafting of a document “Wales: the Learning Country”. My comments are on the planned changes in methods, core curriculum, and teacher education (for example, Trinity College in Carmarthen).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

brak bibliografii art. Jak Walijczycy reformują swoją oświatę? doi: 10.11649/sn.2015.037

Pobrania

Opublikowane

2014-09-30

Jak cytować

Zawadowska, J. (2014). Jak Walijczycy reformują swoją oświatę?. Problemy Wczesnej Edukacji, 26(3), 137–143. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/878