Rozwijanie mądrości a podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Autor

  • Elżbieta Płóciennik Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

The author would like to draw the reader’s attention to the need to introduce Teaching for Wisdom into Polish education under the current core curriculum. The analysis of the records in the core curriculum of preschool education is an example here. Their interpretation in the light of the teaching for wisdom objectives can help Polish teachers to organize conditions in order to support the development of wisdom, at pre-school age.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Czapiński J. (2004), Psychologia pozytywna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Joseph S.S., Linley P.A. (red.) (2007), Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juros S. (2010), Nauka mądrości – odpowiedź na współczesne zapotrzebowania edukacyjne, http:// www.klanza.org.pl/data/_uploaded/file/czasopisma/mojaklanza_2_ 2010.pdf, 10.01.2016.

Kałużna-Wielorób A. (2014), Psychologiczne koncepcje mądrości. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 68(4).

Pietrasiński Z. (2001), Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu. Warszawa, Scholar.

Sękowski A. (2001), Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.

Sękowski A. (2005), Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności. W: A. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sternberg R.J. (2003), Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge, Cambridge University Press.

Sternberg R.J., Davidson J.E. (2005), Conceptions of giftedness. New York, Cambridge University Press.

Sternberg R.J., Jarvin L., Grigorienko E.L. (2009), Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Thousand Oaks, Corwin A SAGE Company.

Szmidt K.J. (2002), Mądrość jako cel kształcenia. Stary problem w świetle nowych teorii. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 3(19).

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Płóciennik, E. (2016). Rozwijanie mądrości a podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 181–192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/904