Edukacja matematyczna w wybranych programach wychowania przedszkolnego

  • Magdalena Milczewska Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

In this article preschool education programmes are analyzed which in 2009 were awarded by the Polish Ministry of National Education. The central points of this analysis are the issues of mathematics teaching. The analysis should answer the question of how the goals and specific content of mathematics education are presented in selected programmes. In the first part the language has been analysed in which different parts of the programmes were written. The authors, through their use of language, show us the role of the child and the teacher in the process of upbringing and educating. Significant is also the essential side of the used terminology. Finally, the internal consistency of each of the documents is taken into account. This study shows that the programmes use mostly the language skills that reveal the leading role of the teacher in upbringing and educating. The child frequently becomes the recipient of contents and is assessed on the amount of knowledge assimilated. Factual and linguistic errors appear in these programmes which the Ministry of Education thought could be the basis of pre-school teaching.

Bibliografia

Gruszczyk-Kolczyńska E. (1997), Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa, WSiP.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2007), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa, WSiP.

Kalinowska A. (2010), Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją. Kraków, Impuls.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Klus-Stańska D., Kalinowska A. (2004), Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza. Warszawa, PWN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. załącznik nr 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Smykowski B. (2005), Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. I. Brzezińska (red.), Portrety psychologiczne człowieka. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Opublikowane
2014-04-22
Jak cytować
Milczewska, M. (2014). Edukacja matematyczna w wybranych programach wychowania przedszkolnego. Problemy Wczesnej Edukacji, 24(1), 108-115. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/928