Panorama Drohobycza z 1907 roku i inne ujęcia miasta. Ze zbiorów Zbigniewa Milczarka

  • Zbigniew Milczarek

Abstrakt

Panorama of Drogobych 1907 and other images from the Zbigniew Milczarek's postcard collection.

Biogram autora

Zbigniew Milczarek

Nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim, bibliofil i wydawca. Ukończył polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest uczniem profesora Władysława Panasa. Od 1992 roku zajmuje się Brunonem Schulzem. Przygotował wystawy: Zainstalowani na wieczność – Bruno Schulz i Drohobycz, Furtka do „miasta jedynego na świecie”; Z Warszawy do Drohobycza. Powroty Brunona Schulza do „miasta marzeń”. Jest autorem książek: Archeologia wiosennej kosmogonii (2004), Schulzowska kaligrafia (2005), Drohobyckie metamorfozy istnienia (2017), a także druków bibliofilskich i spektakli poetyckich poświęconych Józefowi Czechowiczowi, Zbigniewowi Herbertowi i Julianowi Tuwimowi. Zgromadził unikatowe archiwalia dotyczące Brunona Schulza i Drohobycza.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Milczarek, Z. (2018). Panorama Drohobycza z 1907 roku i inne ujęcia miasta. Ze zbiorów Zbigniewa Milczarka. Schulz/Forum, (11), 64-84. https://doi.org/10.26881/sf.2018.11.07
Dział
[horyzont życia]