Sinowskie „pożegnanie z mistrzem”?

  • Iga Lasek Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The authors associated with the periodical Sztuka i Naród were highly critical of the art of the interwar period. In their common opinion, it was unpatriotic and limited to the worship of individualism, which proved to be disastrous for the state and its social structure. Still, Wacław Bojarski, the acting editor-in-chief, decided to honor Bruno Schulz with an obituary even though the writer had nothing to do with the nationalist ideology. Schulz did not write any “engaged” or “nationalist”, but for some reason the editors of Sztuka i Naród resolved to save his name and literary achievement from oblivion.

Biogram autora

Iga Lasek, Uniwersytet Gdański

Doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego, członkini Pracowni Schulzowskiej. Zajmuje się egzegetycznymi badaniami literatury okupacyjnej ze szczególnym ukierunkowaniem na grupę artystów prawicowych zrzeszonych wokół periodyku „Sztuka i Naród”. W rozprawie doktorskiej rozwija ten nurt, skupiając się na ideologicznym konflikcie sinowców z Czesławem Miłoszem.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Lasek, I. (2018). Sinowskie „pożegnanie z mistrzem”?. Schulz/Forum, (11), 121-127. https://doi.org/10.26881/sf.2018.11.11
Dział
[horyzont życia]