Antyportret w wersji literackiej

Autor

  • Anna Szyjkowska-Piotrowska Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Abstrakt

In The Cinnamon Shops reader can find both echoes of the classic images of faces, referring to the tradition of physiognomy and tradition of portrait painting, as well as images of faces belonging to the species of antiportrait, scuffing the boundary between inside and outside. They can be treated as a treatments designed for breaking mimesis, as well as questioning the possibility of expression. Without the division on the interior and the exterior can not be said about extracting internal outside – what is after all the essence of expression. Sometimes treatments developed by Schulz can be perceived as a game of interpenetrating appearances, another time – as a sense of omnipresence of meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Anna Szyjkowska-Piotrowska - Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Filozof kultury, lingwistka, tłumaczka, krytyk sztuki. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie filozofii (2006) oraz filologii angielskiej i francuskiej (2007), obroniła doktorat w Instytucie Filozofii UW (2012). Obecnie pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina i w Collegium Civitas. Jest stypendystką NCN, autorką i tłumaczką licznych artykułów i esejów o tematyce artystycznej. Publikowała między innymi w: „Sztuka i Filozofia”, „Estetyka i Krytyka”, „Art Inquiry. Recherches sur les arts”, „Arts in Society Journal”. Interesuje się sztuką, językiem i filozofią.

Bibliografia

Arendt Hannah. 2002. Myślenie. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. Przedmową opatrzył M. Król. Warszawa: Czytelnik.

Courtine Jean-JAcques, Haroche Claudine. 2007. Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od XVI do początku XIX wieku. Przeł. T. Swoboda. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Deleuze Gilles. 2008. Kino. 1. Obraz-ruch, 2. Obraz-czas. Przeł. Janusz Margański. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Maćkiewicz Jolanta. 2000. „Twarz to człowiek”. Punkt po Punkcie 1.

Schulz Bruno. 1973. Proza. Oprac. A. Sandauer. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Schulz Bruno. 1998. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. J. Jarzębski. Wyd. II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Stala Krzysztof. 1995. Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-07

Jak cytować

Szyjkowska-Piotrowska, A. (2015). Antyportret w wersji literackiej. Schulz/Forum, (6), 34–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2201

Numer

Dział

[odczytania]

Inne teksty tego samego autora