Schulzowskie relacje transtekstualne i kontekstowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku

  • Żaneta Nalewajk-Turecka Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

The main goal of the paper is to analyze Schulzean transtextual and contextual relations in Polish literature of the 20th and 21st century. Using the theories of Gérard Genette, the author focuses mostly on hypertextual references (such as parody, pastiche, and pamphlet), intertextual references (such as allusion, verbal incrustation, and quotation), paratexts (such as dedication, motto, title, and subtitle), architextual references (such as generic affinity) to the literary and artistic works of Bruno Schulz in fiction, poetry, drama, and picture books. The results of the analysis show that a biographical context of Schulz’s oeuvre was the most frequently invoked by Polish writers. Schulz’s fiction has also been a valuable reservoir of stylistic and compositional patterns for Polish artists.

Biogram autora

Żaneta Nalewajk-Turecka, Uniwersytet Warszawski

Historyczka literatury, komparatystka, redaktorka naczelna kwartalnika „Tekstualia”. Publikowała m.in. w „Tekstualiach”, „Nowych Książkach”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Toposie” oraz „Czasie Kultury”. Autorka książek W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Schulza i Gombrowicza (2010) oraz Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne (2015). Pracuje w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane
2016-09-05
Jak cytować
Nalewajk-Turecka, Żaneta. (2016). Schulzowskie relacje transtekstualne i kontekstowe w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Schulz/Forum, (8), 14-30. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2416
Dział
[odczytania]