„Ja rozpisałem się bardzo, bo żółć mnie zalała”

Autor

  • Maciej Urbanowski Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

The paper focuses on the letter from Stefan Napierski to Kazimierz Wyka of November 15, 1938. It sheds light on the publication of the notorious Double Review of The Sanatorium under the Sign of an Hourglass written by the two critics in Ateneum. The author recapitulates the reception of the Double Review, which is now considered the most vicious attack on Schulz’s fiction before World War II and a great mistake of Wyka and Napierski. The letter proves that even though the “notorious squib” was not intended by the editior-in-chief, it resulted from his policy and articulated the views of both critics on contemporary literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Maciej Urbanowski - Uniwersytet Jagielloński

Historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ. Współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika „Arcana”. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku. Ostatnio wydał Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014) i Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2015), a także wybór tekstów Andrzeja Trzebińskiego Polska fantastyczna. Szkice. Dramat. Wiersze (2017).

Bibliografia

Bolecki Włodzimierz. 1982. Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Bolecki Włodzimierz. 2003. Dwugłos o Schulzu. W Słownik schulzowski. Oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Brzozowski Stanisław. 1939. „Z niedrukowanej korespondencji”. Ateneum 2(8).

Domagalski Jerzy. 2013. Szklarz. O twórczości powieściopisarskiej i aforystycznej Stefana Napierskiego. Kraków: Universitas.

Dybciak Krzysztof. 1938. Personalistyczna krytyka literacka: teoria i opis nurtu z lat trzydziestych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Fryde Ludwik. 1938. „Brzozowski jako wychowawca (z powodu wydania «Legendy Młodej Polski»)”. Ateneum 1.

Fryde Ludwik. 1938. „Dwie uwagi”. Ateneum 3.

Jarnotowska Magdalena. 2014. „Brud jako metafora w twórczości Brunona Schulza”. Prace Polonistyczne LXIX.

Jarzębski Jerzy. 2000. Schulz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Krakówiak Małgorzata. 2001. Katastrofizm – personalizm – realizm: o krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932–1948. Kraków: Universitas.

Krawczyk Adam. 1939. „Czas u Bruno Schulza”. Nasz Wyraz 5/6.

Lichański Stefan. 1938. „Jan Ludwik Popławski jako krytyk literacki”. Ateneum 4–5.

Markowski Michał Paweł. 2007. Polska literatura nowoczesna: Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków: Universitas.

Markowski Michał Paweł. 2012. Powszechna rozwiązłość: Schulz, egzystencja, literatura. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nałkowska Zofia. 1988. Dzienniki, t. IV: 1930–1939, cz. 1: 1930–1934. Oprac. wstęp i komentarz Hanna Kirchner. Warszawa: Czytelnik.

Panas Władysław. 1997. Księga blasku. Traktat o kabale w prozie Brunona Schulza. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Pasterski Janusz. 2000. Tristum liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Sitkiewicz Piotr. Recepcja twórczości Brunona Schulza w latach 1922–1939. Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Filologii Polskiej UG.

Skórczewski Dariusz. 2002. Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas.

Sławińska Irena. 1938. „Wokół teatru K. H. Rostworowskiego”. Ateneum 4–5.

Szymański Wiesław Paweł. 1998. Współczesność i maska (o „Ateneum”). W Moje Dwudziestolecie 1918–1939. Kraków: Arcana.

Święch Jan. 2008. O pewnej krytycznej pomyłce (?). W Literatura – punkty widzenia – światopoglądy: prace ofiarowane Marcie Wyce. Pod red. Doroty Kozickiej i Macieja Urbanowskiego. Kraków: Universitas.

Urbanowski Maciej. 2012. „«Walczymy w gruncie rzeczy o to samo…»? Wokół listów Stanisława Piaseckiego i Włodzimierza Pietrzaka do Kazimierza Wyki”. Ruch Literacki 4–5.

Wyka Kazimierz, Stefan Napierski. 2000. Dwugłos o Schulzu. W Kazimierz Wyka. Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac. Maciej Urbanowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wyka Kazimierz. 1938. „Broń złudzeń i broń rzeczywistości”. Ateneum 3.

Wyka Kazimierz. 1946. Eiger Stefan Marek. W Polski słownik biograficzny. T. VI/1. Z. 26.

Wyka Kazimierz. 1983. „Kamienna ironia Absolutu”. O Karolu Ludwiku Konińskim. W Odeszli. Warszawa: PIW.

Wyka Kazimierz. 1994. Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944). W Baczyński i Różewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wyka Kazimierz. 2000. Od Autora. W Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939. Oprac. Maciej Urbanowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wyka Kazimierz. 2003. Pogranicze powieści. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Zięba Jan. 2006. Klerk zaangażowany: Stefana Napierskiego nowoczesna krytyka literacka wobec dyskursów krytycznych w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas.

Zięba Jan. 2009. Zapomniany polski modernista: o twórczości krytycznej Stefana Napierskiego. W Stefan Napierski. Wybór pism krytycznych. Kraków: Universitas.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-05

Jak cytować

Urbanowski, M. (2016). „Ja rozpisałem się bardzo, bo żółć mnie zalała”. Schulz/Forum, (8), 143–150. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2429

Numer

Dział

[archiwum]