Druga wojna światowa i Holokaust w prozie trzeciego pokolenia (z akcentem Schulzowskim). „Kontrapunktowe” przypadki Piotra Pazińskiego i Erwina Mortiera

  • Kris van Heuckelom Katholieke Universiteit Leuven
  • Marek Chojnacki

Abstrakt

The paper is a comparative analysis of the „schulzoid” and „contrapuntal” novels by Piotr Paziński (The Boarding House) and Erwin Mortier (Marcel). A comparison of the novels is, however, a pretext to approach a much more complex topic which is the representation of trauma by the third post-Holocaust generation, both from the point of view of the victims (Paziński), and that of the oppressors (Mortier). The author has identified characteristic Schulzian motifs which in The Boarding House and Marcel have different functions: the autobiographical setting, the child-narrator, the tension between harmony and discord of remembrance, fascination with trash, and interest in the myths of genesis. Schulz – both the style of his fiction and he himself as a Holocaust victim – has turned into a significant figure for a generation, connecting two seemingly diverse discourses of Paziński and Mortier.

Biogram autora

Kris van Heuckelom, Katholieke Universiteit Leuven

Profesor studiów kulturowych i polonistycznych na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii. Jego zainteresowania obejmują współczesną literaturę polską, translatologię, badania nad migracjami, a także kulturę pamięci i kulturę wizualną z uwzględnieniem filmu europejskiego. Współredaktor tomów: (Un)masking Bruno Schulz: New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (Amsterdam 2009) i European Cinema after the Wall. Screening East-West Mobility (Lanham 2014). Autor książek: „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza (Warszawa 2004) i Polish Migrants in European Film 1918–2017 (New York 2019). Publikował w wielu monografiach dotyczących kultury i literatury polskiej.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
van Heuckelom, K., & Chojnacki, M. (2018). Druga wojna światowa i Holokaust w prozie trzeciego pokolenia (z akcentem Schulzowskim). „Kontrapunktowe” przypadki Piotra Pazińskiego i Erwina Mortiera. Schulz/Forum, (12), 47–71. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.05
Dział
[paralele i konteksty]

Inne teksty tego samego autora