Schulzowskie obrazy wstrętu – „Karakony”

  • Aleksandra Naróg Uniwersytet Jagielloński

Abstrakt

The aim of the paper was to interpret Bruno Schulz’s short story, Cockroaches, in the context of the phenomenon of repulsion. Disgust has been interpreted as an ontological, aesthetic, and epistemological determinant of modernist literature, as well as Schulz’s fiction. The experience of disgust has been interpreted in the terms proposed by Julia Kristeva, Mary Douglas, Walter Benjamin, and the non-anthropocentric humanities. It has been suggested that repulsion may be analyzed as the main element of the „topography” of Schulz’s universe: one of its main principles, both forming and destroying its matter.

Biogram autora

Aleksandra Naróg, Uniwersytet Jagielloński

Doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Pamiętnikowi z okresu dojrzewania Witolda Gombrowicza, prowadzi zajęcia z antropologii nowoczesności.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Naróg, A. (2018). Schulzowskie obrazy wstrętu – „Karakony”. Schulz/Forum, (12), 101–114. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.09
Dział
[inicjacje schulzowskie]