Schulz i ekonomia. O doświadczeniu nowoczesności w „Ulicy Krokodyli”

  • Maciej Abramowski Uniwersytet Warszawski

Abstrakt

The paper focuses on the motifs characteristic of the experience of modernity, which appear in Bruno Schulz’s fiction – specifically, on those derived from modern economy and its influence on the individual’s reception of reality, such as metropolis, crowd, loneliness, commercial street, and commodity fetishism. The context includes the accounts of modernity proposed by Marx, Benjamin, Simmel, and Marshall Berman. In his description of the commercial street in “The Street of Crocodiles,” Schulz draws on the tradition of modernist literature, developing the traditional modes of description in terms of his own imagination and literary mythology. He approaches the economic modernity from a peripheral point of view, which allows his to perceive its aspects that are invisible in the center.

Biogram autora

Maciej Abramowski, Uniwersytet Warszawski

Student filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się teorią i antropologią literatury, nowoczesnością i peryferyjnością w literaturze. Założyciel koła naukowego teorii literatury „Parabaza”, współorganizator spotkań i konferencji na Wydziale Polonistyki UW. Współprowadził cykl debat z polskimi pisarzami „Formuły retoryczne” w Muzeum Literatury w Warszawie.

Bibliografia

Balibar Étienne. 2007. Filozofia Marksa. Przeł. A. Staroń, A. Ostolski, Z. M. Kowalewski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Benjamin Walter. 1996. O pojęciu historii. Przeł. K. Krzemieniowa. W Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór i oprac. H. Orłowski. Przeł. K. Krzemieniowa, H. Orłowski, J. Sikorski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Berman Marshall. 2006. Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. Szuster. Kraków: Universitas.

Bolecki Włodzimierz. 2012. Mityzacja rzeczywistości: koncepcja literatury Brunona Schulza. W Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje. Warszawa: IBL.

Ekonomia w literaturze i kulturze. 2017. Red. P. Tomczok, B. Cymbrowski. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ficowski Jerzy. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny: Fundacja „Pogranicze”.

Lipszyc Adam. 2012. Schulz na szaro, Schulz przed prawem. W Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej. Red. J. Majmurek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Markowski Michał Paweł. 2007. Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków: Universitas.

Nowaczewski Artur. 2011. Szlifibruki i flâneurzy. Figura ulicy w literaturze polskiej po 1918 roku. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Nycz Ryszard. 1997. Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław: FNP.

Nycz Ryszard. 2006. O nowoczesności jako doświadczeniu. W Nowoczesność jako doświadczenie. Red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska. Kraków: Universitas.

Simmel Georg. 2006. Mentalność mieszkańców wielkich miast. W Most i drzwi. Wybór esejów. Przeł.

Stala Krzysztof. 1995. Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Abramowski, M. (2018). Schulz i ekonomia. O doświadczeniu nowoczesności w „Ulicy Krokodyli”. Schulz/Forum, (12), 115–126. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.10
Dział
[inicjacje schulzowskie]