Łódzkie obrachunki, czyli cztery ekslibrisy Brunona Schulza

  • Włodzimierz Rudnicki

Abstrakt

The author disagrees with a popular belief the Schulz’s bookplates have been made with the cliché-verre technique. He reconstructs the reasons for this misrecognition promoted by Jerzy Ficowski and Michał Kuna and the common association of Schulz’s graphic art with the Booke of Idolatry only, but in the first place makes a detailed analysis of the known bookplates, which allows him to claim that the techniques used were zincotype, drypoint, and heliogravure. The paper includes reproductions of four known bookplates by Schulz, with full descriptions made by the author.

Biogram autora

Włodzimierz Rudnicki

Malarz, grafik. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dyplom w 1968 roku). Członek Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki i Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Projektant i wydawca druków bibliofilskich, redaktor graficzny czasopisma „Akapit”.

Bibliografia

Michała Kuny perypetie schulzowskie. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki.

Ficowski Jerzy. 1982. Ekslibrisy Brunona Schulza. Łódź: ŁTPN.

Ficowski Jerzy. 1986. Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje. Kraków–Wrocław: Wydawnictwo Literackie.

Gottlieb Zygmunt. 1924. Fotochemigrafia. Praktyczny podręcznik wyrobu klisz jedno- i wielobarwnych oraz reprodukcji w światłodruku, heliograwiurze i rotograwiurze. Warszawa: W. Łazarski.

Klemensiewicz Zenon. 1952. Bibliografia ekslibrisu polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Panas Władysław. 2001. Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Schulz Bruno. 1988. Xięga bałwochwalcza. Przygotował do druku i słowem wstępnym opatrzył J. Ficowski. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.

Schulz Bruno. 2012. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył J. Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 2016. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski, uzupełnił S. Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Opublikowane
2018-12-03
Jak cytować
Rudnicki, W. (2018). Łódzkie obrachunki, czyli cztery ekslibrisy Brunona Schulza. Schulz/Forum, (12), 153–164. https://doi.org/10.26881/sf.2018.12.13
Dział
[horyzont dzieła]