Zespół redakcyjny

Redaktorzy

prof. dr hab. Beata Możejko, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG. dr hab. Marek Smoliński, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego