Recenzenci

Mgr Přemysl Bar, Ph.D., Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Masarykova univerzita Brno

Dr hab. Radosław Biskup, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Prof. dr hab. Józef Dobosz, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Maciej Dorna, prof. UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Janusz Grabowski, prof. AGAD, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Dr. hab. Krzysztof Kopiński, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr. hab. Anna Kotłowska, prof. UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Karol Polejowski, prof. A – SW, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

Dr hab. Joanna Sobiesiak, prof. UMCS, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Prof. dr hab. Jerzy Sperka, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego

Dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Ewa Syska, prof. UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Adam Szweda, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. nadzw., Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Dr hab. Stanisław Turlej, prof. UJ, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Piotr Węcowski, prof. UW, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Zofia Wilk-Woś, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dr Dariusz Wróbel, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Joachim Zdrenka, Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego