Język – Szkoła – Religia to czasopismo wydawane od 2006 r. (od 2020 r. jako rocznik), poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

OBECNIE TRWA NABÓR TEKSTÓW DO TOMU XVI (2021). NA PAŃSTWA ARTYKUŁY – PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI – CZEKAMY DO 30 KWIETNIA 2021 R. REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW. Teksty prosimy przesyłać na adres: fpojsr@ug.edu.pl.

 

Czytaj więcej