Język - Szkoła - Religia to czasopismo punktowane poświęcone interdyscyplinarnym analizom zależności ujętej w tytułowej triadzie. Autorzy artykułów zgromadzonych w JSR podejmują w nich różnorodne zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze, dydaktyczne, historyczne i teologiczne.

Częstotliwość: Kwartalnik
Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Wytyczne dla Autorów

Czytaj więcej