Recenzenci

RECENZENCI 2022

prof. Krzysztof Biliński, UWr
dr hab. Agnieszka Czechowicz, prof. KUL
dr hab. Kazimierz Jurczak, prof. UJ
dr hab. Ewa Krawiecka, prof. UAM
prof. dr hab. Roman Krzywy, UW
dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM
prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, UWM
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
prof. dr hab. Maria Olszewska, UW
dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM
dr hab. Magdalena Sadlik, prof. UP
prof. dr hab. Urszula Sokólska, UwB
prof. dr hab. Jan Walkusz, KUL

RECENZENCI 2021

dr hab. Magdalena Sadlik, prof. UP
dr hab. Dariusz Dybek, UWr
dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
prof. dr hab. Urszula Sokólska, UwB
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
dr hab. Anna Czapla, KUL
prof. dr hab. Rafał Zarębski, UŁ

RECENZENCI 2020

prof. dr hab. Krzysztof Biliński, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, Gdańsk
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL., Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr hab. Beata Udzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG, Uniwersytet Gdański
dr Dorota Várnai, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa (ELTE), Węgry
dr hab. Rafał Zarębski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

RECENZENCI 2019

dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG
dr Irena Fedorovič, Uniwersytet Wileński
dr Kinga Gaben, Uniwersytet Wileński
dr Joanna Ginter, UG
prof. dr hab. Edward Jakiel, UG
dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. UKW
dr hab. Karol Karp, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Izabela Kępka, prof. UG
prof. dr hab. Urszula Kęsikowa, Gdańsk
dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG
prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, UG
dr hab. Beata Milewska, prof. UG
prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski, Gdańsk
dr hab. Bolesław Oleksowicz, prof. UG, Gdańsk
prof. dr hab. Maria Olszewska, Uniwersytet Warszawski
dr Justyna Pomierska, UG
dr hab. Zofia Pomirska, UG
dr Aneta Rayzacher-Majewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr Anna Reglińska-Jemioł, UG
prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska, UG
dr hab. Maria Rółkowska, prof. UWM
dr hab. Agnieszka Rypel, prof. UKW
dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
dr Agnieszka Szlachta, Uniwersytet Szczeciński
dr Maria Szoska, UG
dr hab. Beata Udzik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Anna Walencik-Topiłko, UG
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG

RECENZENCI 2018

Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Marek Cybulski, Uniwersytet Gdański
Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański
Tomasz Derlatka, Universität Leipzig, Niemcy
Kinga Geben, Vilniaus universitetas, Litwa
Danuta Jastrzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tatiana Kananowicz, Uniwersytet Gdański
Urszula Kęsikowa, Polska
Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski
Bogna Kosmulska, Uniwersytet Gdański
Mariusz Kraska, Uniwersytet Gdański
Ewa Nawrocka, Uniwersytet Gdański
Zoja Nowożenowa, Uniwersytet Gdański
Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski
Anna Podemska-Kałuża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ewa Rogowska-Cybulska, Uniwersytet Gdański
Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Janusz Szulist, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katarzyna Szymańska, Oxford, Wielka Brytania
Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki