Recenzenci

RECENZENCI 2018

Zbigniew Chojnowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska
Marek Cybulski, Uniwersytet Gdański, Polska
Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska
Bartosz Dąbrowski, Uniwersytet Gdański, Polska
Tomasz Derlatka, Universität Leipzig, Niemcy
Kinga Geben, Vilniaus universitetas, Litwa
Danuta Jastrzębska-Golonka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Tatiana Kananowicz, Uniwersytet Gdański, Polska
Urszula Kęsikowa, Polska
Mirosław Kocur, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Bogna Kosmulska, Uniwersytet Gdański, Polska
Mariusz Kraska, Uniwersytet Gdański, Polska
Ewa Nawrocka, Uniwersytet Gdański, Polska
Zoja Nowożenowa, Uniwersytet Gdański, Polska
Maria Jolanta Olszewska, Uniwersytet Warszawski, Polska
Anna Podemska-Kałuża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
Ewa Rogowska-Cybulska, Uniwersytet Gdański, Polska
Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska
Janusz Szulist, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska
Katarzyna Szymańska, Oxford, Wielka Brytania
Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki, Polska