Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Aneta Lewińska, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

dr Beata Jędrzejczak, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie redakcji

dr Irena Chawrilska, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Joanna Ginter, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański, Polska