Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna

dr hab. Zofia Pomirska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zastępca redaktor naczelnej

dr hab. Lucyna Warda-Radys, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Sekretarz redakcji

Aleksandra Kuś

Członkowie redakcji

dr Joanna Ginter (redakcja językowa, WWW)

dr Beata Jędrzejczak