Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Edward Jakiel, Uniwersytet Gdański, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

dr Beata Jędrzejczak, Uniwersytet Gdański, Polska

Członkowie redakcji

dr Joanna Ginter, Uniwersytet Gdański, Polska (redakcja językowa, WWW)
dr Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański, Polska